Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Roman Lazar: Outsider Art

3. 5.-29. 5. / Galerie kritiků / Malba

Do 29. 5. 2022 bude v Galerii kritiků, palác Adria, Jungmannova 31/36, 1.patro, přístupná velmi zajímavá výstava Romana Lazara: Outsider Art.

Úvodní zdravice Dr. Vlasty Čihákové Noshiro:

Pojem Outsider Art není v našich uměleckých kruzích běžný, populárnější je obsahově blízké Art brut, jímž se vykládá výtvarná tvorba neškolených osob, např. dětí, naivních malířů, žen v domácnosti, duševně nemocných apod. Jean Dubuffet popsal tímto termínem díla, jež vycházejí přímo z nitra svých tvůrců a nejsou dotčena main streamem klasického či současného umění. Anglosasům však jeho vymezení nestačilo a připadalo jim asi moc francouzské, tak se zrodil ještě anglický Outsider Art, jehož rysy se od art brut ovšem v mnohém liší. Art brut působí často tísnivě či melancholicky, kdežto Outsider Art je chápáno veseleji a konstruktivněji v kombinaci autodidaktivního přístupu a alternativního umění, navazujícího na dnešní postkonceptuální tendence. Roman Lazar se řadí k protagonistům outsider artu svou mezinárodní působností a osobitým, pozitivně laděným, popartistickým projevem.

Na počátku milénia učarovala umělci Jihovýchodní Asie, takže v r. 2017 odjel do Vietnamu, kde si otevřel bar na ostrově Phu Quoc a každý rok tráví zimu. Během pobytu na Slovensku se věnuje volné malířské tvorbě a výstavám. V červnu 2021 vystavoval pod názvem „Hrdý outsider“ své bohatě strukturované malby, doplňované lettrismem, perokresbou a kolážemi také ve foyer Divadla pod Palmovkou v Praze. Obrazy představily autorovy autobiografické příběhy z nočního i denního života, a jeho vyhraněné názory na politiku, sex a lidskou společnost. Následovala menší výstavka  „I´am the story“ v lednu 2022 v Café Kamzík v Hrzánské pasáži na Praze 1. Stávající výstava je shrnutím jeho širokého pohledu na svět, paralelně s výstavou probíhající ve frankfurtském Kunstlerclubu v  Nebbiensches Gartenhaus.

Mnohé z Lazarových děl jsou parafrází současného světa a mezilidských vztahů, škála jejich výrazu je široká, od jemného humoru po ironii či sarkasmus, s erotickým podtextem. I když mnohé názvy obrazů znějí jednoznačně, je tak trochu na divákovi, ponoří-li se do hloubky zašifrovaných odkazů. Autor maluje akrylem i olejem, na plátno, sololit či lisovaný karton, přidává odvážně i další techniky, většinou olejový pastel, fixy či perokresbu, pracuje s technikou koláže. V kompozici jeho děl hraje významnou roli reálná či stylizovaná lidská nebo zvířecí postava, znakový symbol, ale především písmo nebo souvislý text, nepřinášející jen vizuální efekt, ale vyjadřující i pointu zobrazovaného příběhu.

Zrodily se obrazy, jež mají meditativní řád a pocházejí jakoby z jiného světa, s pohledem dovnitř autorovy duše. Jako všechna díla Outsider Art jsou tyto malby v zásadě uměle vytvořenou kategorií, tudíž do oficiálního kontextu nezařaditelné.Vytvořily si však vlastní systém a logiku, jsou prostě jedinečné. Zcela se vymykají konvenčním způsobům, jak nahlížet na umění, představují výzvu všem uměleckým institucím. S etablovanou výtvarnou kulturou mají však společnou přirozenou tvořivost a emocionální srozumitelnost. Chápejme tvorbu autora jako způsob vztahování se ke světu, autentickou komunikaci se sebou samým, ale i s nejbližším okolím či celým světem.  Podrobnosti viz v katalogu výstavy. Přeji vám příjemný zážitek a těšíme se na společnou besedu s autorem, jejíž datum v dohledné době upřesníme.

Vlasta Čiháková Noshiro, kurátorka výstavy a Galerie kritikůFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Roman Lazar: Outsider Art