Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Riikka Latva-Somppi / Maxim Velčovský: Organika

Do 8.10.2016 bude v Galerii Kuzebauch, Říčanova 19, Praha 6 (tram Říčanova a pak cca 500 m), přístupná velmi zajímavá výstava Riikka Latva-Somppi / Maxim Velčovský: Organika.

Text kurátora galerie Petra Nového:

Věci, jež nás obklopují, vnímá většina z nás jako prakticky, esteticky či emocionálně užitečné objekty. Jejich účel je pro nás srozumitelný a zřejmý, můžeme do nich promítat své potřeby i tužby a činit je součástmi našeho světa. Rčení „můj dům, můj hrad“, oblíbené od času biedermeieru, lze snadno vztáhnout i na jeho vybavení. Existuje však i čtvrtý rozměr vnímaný umělci napříč generacemi. Jejich vidění světa není měřitelné a vtěsnatelné do pevných kategorií. Spočívá naopak v tom, že jedinou jistotou je nejistota, jiným omezením neomezení a tabu není zákaz, ale pobídka. A tento čtvrtý rozměr si v sobě nese tvorba Riikki Latva-Somppi a Maxima Velčovského.

Spojujícím tématem výstavy je pohled na lidské tělo a jeho části v nečekaném nebo provokativním kontextu. Není pochyb, že naše fyzická schránka, podobající se svou křehkou pevností sklu, je inspirací umělcům od počátku věků. Nelze ji však vyčerpat, protože je organickou součástí našeho bytí – každý člověk je mírou všech věcí, věděl již řecký filosof Protágorás. Tvůrčí koncept obou umělců je tedy díky jejich individualitě, i prostoru a času, v němž žijí, jedinečný, přestože ideově vychází z estetiky antických bakchanálií či středověkého karnevalu, kde byla humorná, jadrná, často eroticky zabarvená nadsázka normou.

Riikka Latva-Somppi i Maxim Velčovský vytvářejí objekty, jež mají vzbudit emoce. Nestojí tiše v koutě, ale důrazně si říkají o pozornost publika. Není proto důležité, zda diváka pobaví nebo pobouří, označí-li vystavené objekty za umění nebo artistní kýč. Rozhodně jej totiž k nějaké aktivní reakci přinutí. Bude o nich přemýšlet, bude o nich mluvit. A to je přeci také to, o co v umění jde – být vidět a slyšet. Carpe diem Organika!

Petr Nový

hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

kurátor Galerie KuzebauchFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Riikka Latva-Somppi / Maxim Velčovský: Organika