Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Richard Štipl & Josef Zlamal: Plastika a kresba

Do 28.8.2016 bude v Galerii Miro, býv.Kostel sv.Rocha, Strahovské nádvoří 1, Praha 1, přístupná krásná a zajímavá výstava Richarda Štipla & Josefa Zlamala: Plastika a kresba.

Výstava plynule navazuje na projekt, který byl v červnu (16. 6. 2016) slavnostně zahájen českým premiérem Bohuslavem Sobotkou na Velvyslanectví České republiky v Pekingu. Výstavu doprovází i vydání reprezentativního katalogu.
Diváci budou mít po dvou letech jedinečnou příležitost v Praze zhlédnout aktuální tvorbu Richarda Stipla a Josefa Zlamala.
Tvorba sochaře Richarda Stipla a kreslíře Josefa Zlamala přináší nevšední a intenzivní zážitek, je autentickým odrazem i obrazem lidského myšlení a emocí. Jejich dílo aktualizuje a rozvíjí řadu citací, můžeme v něm hledat a objevit radost, zamyšlení, zneklidnění i poznání. Společným námětem obou autorů je figura – člověk. Jejich tvorba pracuje s univerzálním jazykem, který osloví každého, kdo hledá a přemýšlí o své existenci.

Mezinárodní úspěch a potenciál aktivit obou autorů potvrzuje nejen jejich široká geografická působnost na výstavách (na jaře v roce 2017 je čeká rozsáhlá výstava v Mexico City) a veletrzích s uměním (Art Brussels, FIAC, Volta Art Fair Basel, Frieze Art Fair London, Art Dubai, ARCO, Istanbul Contemporary ad.), ale i fakt, že mimo rozsáhlé zastoupení v mezinárodních sbírkách jsou dobře známy i nejdůležitejším českým sběratelům, jako jsou například manželé Lettenmayerovi, kteří vlastní od obou autorů hned několik zásadních děl.

Přestože oba autoři působí především v zahraničí, vznikla jejich výjimečná spolupráce právě zde v Čechách – ve Šternberku, kde se oba autoři narodili. „Poprvé jsme se setkali v roce 1992, kdy Richard poprvé zavítal po revoluci do Československa, jeho rodiče s ním totiž emigrovali v roce 1980 do Kanady. Známe se tedy více než dvacet let, ale naši společnou tvorbu iniciovala až výstava v Istanbulu v Krampf Gallery v roce 2012. Právě tam jsme si uvědomili, že se naše dílo vzájemně doplňuje a umocňuje. Od té doby jsme urazili dlouhou cestu. Richardova plastika dnes plně prolnula s mou kresbou, máme dokonce i společný ateliér. Myslím, že můžeme hovořit o skutečné tvůrčí symbióze,“ dodává Josef Zlamal.

Projekt následně putuje do Švýcarska (Galaria Fravi | 2.9.- 2.10.2016), poté do Německa (Laden für Nichts | 29.10. – 03.12.2016) a Mexika (Galeria Enrique Guerrero | 7.2 – 1.4.2017).Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Richard Štipl & Josef Zlamal: Plastika a kresba