Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Richard Stipl a Josef Zlamal: East of Eden

27. 9.-9. 6. / Museum Montanelli / Instalace

Do 9.6.2019 bude v Museu Montanelli, Nerudova 13, Praha 1, přístupná zajímavá a hustá výstava Richarda Stipla a Josefa Zlamala: East of Eden.

„Stále nevíme, kde přesně Edenskou zahradu ve světě hledat a zda takový kus země vůbec existoval. Kraj sevřený horami a přístupný pouze z východu, tam, kde lze za noci spatřit oheň vysokého vulkánu a kde lidé ctí kult posvátného stromu stráženého okřídlenými bytostmi.“

Tři části výstavy a dva autory propojí společné dílo na výstavě East of Eden v Museu Montanelli. Kresby, malby a skulptury se budou v labyrintu muzea prolínat tak, že oba autoři najdou prostor jak pro individuální výtvarný projev, tak i společné dílo. Jednotlivé figury jsou součástí přirozeného světa a jejich identitu definují emoce a vztahy od primitivních pudů až po spirituální propojení. Symbolika plná světla a kontrastů bude kulminovat v multimediálním díle Finále a představí zcela novou formu autorské spolupráce. Pozoruhodné místo uvnitř výstavy by měl pak zaujmout kabinet rarit a obrazů z mimořádné české a zahraniční sbírky.

………..

Tvorba sochaře Richarda Stipla a kreslíře Josefa Zlamala přináší nevšední a intenzivní zážitek, je autentickým odrazem i obrazem lidského myšlení a emocí. Jejich dílo aktualizuje a rozvíjí řadu citací, můžeme v něm hledat a objevit radost, zamyšlení, zneklidnění i poznání. Společným námětem obou autorů je figura – člověk. Jejich tvorba pracuje s univerzálním jazykem, který osloví každého, kdo hledá a přemýšlí o své existenci.

Mezinárodní úspěch a potenciál aktivit obou autorů potvrzuje nejen jejich široká geografická působnost na výstavách (na jaře v roce 2017 je čeká rozsáhlá výstava v Mexico City) a veletrzích s uměním (Art Brussels, FIAC, Volta Art Fair Basel, Frieze Art Fair London, Art Dubai, ARCO, Istanbul Contemporary ad.), ale i fakt, že mimo rozsáhlé zastoupení v mezinárodních sbírkách jsou dobře známy i nejdůležitejším českým sběratelům.

Přestože oba autoři působí především v zahraničí, vznikla jejich výjimečná spolupráce právě zde v Čechách – ve Šternberku, kde se oba autoři narodili. „Poprvé jsme se setkali v roce 1992, kdy Richard poprvé zavítal po revoluci do Československa, jeho rodiče s ním totiž emigrovali v roce 1980 do Kanady. Známe se tedy více než dvacet let, ale naši společnou tvorbu iniciovala až výstava v Istanbulu v Krampf Gallery v roce 2012. Právě tam jsme si uvědomili, že se naše dílo vzájemně doplňuje a umocňuje. Od té doby jsme urazili dlouhou cestu. Richardova plastika dnes plně prolnula s mou kresbou, máme dokonce i společný ateliér. Myslím, že můžeme hovořit o skutečné tvůrčí symbióze,“ dodává Josef Zlamal.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Richard Stipl a Josef Zlamal: East of Eden