Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Richard Homola: Svědectví terezínských zdí

Do 16.5.2015 bude v Českém centru, Rytířská 31, Praha 1, v podzemní galerii, přístupná zajímavá výstava Richarda Homoly: Svědectví terezínských zdí.

Výstava fotografií Richarda Homoly představí snímky zachycující dochované stopy, vzkazy a jiné nápisy ryté vězni do terezínských zdí během válečných let.

Richard Homola se pro České centrum Praha rozhodl vybrat rozsáhlejší část fotografického souboru čítajícího asi 300 negativů. Soubor představuje nálezy osobního charakteru, artefakty týkající se organizační struktury ghetta a doplňující výtvarné práce, které charakterizují Terezín v jeho specifické podobě. Zachycené nápisy z válečných let jsou dnes navíc ohroženy různými opravami a přestavbami. Výstava Svědectví terezínských zdí ukáže velkoformátové černobílé fotografie, jež ve své technické i výtvarné kvalitě dávají vyniknout příběhu obsaženému v artefaktech.

Projekt Richarda Homoly byl podpořen v roce 2013 a 2014 grantem Nadace Židovské obce v Praze. Autor na něm začal pracovat v květnu 2013 a činí tak dodnes. Za necelý rok práce bylo provedeno pátrání na 90 % venkovních zdí šancí, 75 % obytných a kasárenských objektů města a asi 15 % soukromých domů. Celkem to představuje cca 25 % celkové rozlohy ghetta. Práce byla realizována technikou velkoformátové černobílé fotografie, tj. formát negativu 18 × 24 cm a 20 × 25 cm. Soubor je kopírován formou kontaktních kopií na bromostříbrné papíry.

Richard Homola se narodil 30. listopadu 1966 v České Lípě. Umělecké fotografii se věnuje od roku 1989. Připravil 28 samostatných výstav, z toho 2 zahraniční (Německo, USA). V roce 2002 se stal členem Asociace fotografů. Do roku 2008 působil v rodné České Lípě, nyní žije a pracuje v Praze. Osou Homolovy tvorby je zobrazení krajiny – přírody živé i neživé – ve vztahu k výtvorům lidských rukou. V letech 1993 až 2000 Homola vytvořil několik ucelených cyklů: Kláštery, Irsko, Česká Lípa – dny a noci, Bezděz a Kraj pod Vlhoští. K těmto souborům ještě připojil intimní krajinářské Peklo a práci Sv. Vít, v níž se pokusil ztvárnit katedrálu sv. Víta. Pro jmenované cykly autor užil střední formáty filmu, od roku 2002 ovšem pracuje s velkoformátovou kamerou a vytváří tzv. kontaktní kopie. Technikou kontaktu vznikla řada dalších tematických cyklů a stále se rozšiřujících souborů, např. Český Krumlov, Telč, Pražské mosty, Parky aj. Homolův cyklus Máchovo jezero byl v únoru 2007 oceněn třetím místem na fotografické soutěži „Štíty Viléma Heckela“. Stopy v bývalém terezínském ghettu Homola dokumentuje od roku 2013.

Kurátor výstavy: Petr Kliment

http://prague.czechcentres.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Richard Homola: Svědectví terezínských zdí