Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž René Šulc / Organon: Deset let designérského studia Inveno

20. 9.-1. 11. / Kvalitář / Design

Do 1.11.2016 bude v Galerii Kvalitář, Senovážné náměstí 17, Praha 1, přístupná výstava – instalace designových produktů Reného Šulce: Organon.

Výstava Reného Šulce v galerii Kvalitář představuje unikátní kolekci designových produktů z jeho nyní již desetiletého studia Inveno. Pro Reného Šulce neznamená design pouze vizuálně estetickou záležitost, ani čistě technologickou disciplínu, ale je v prvé řadě poznáním. Poznáním toho, jak životní procesy kolem něj fungují a jak je následně může skrze tuto znalost transformovat do kreativní části své tvorby. „Design je proces, při němž pronikám k podstatě věci a poznávám ji.“ K této tvůrčí strategii kontextuálně odkazuje i název výstavy. Původní starořecký význam slova Organon je nástroj, prostředek myšlení či bádání a zároveň také představuje synonymum pro organickou propojenost mezi jednotlivými elementy. Toto vše můžeme nalézat v tvorbě Reného Šulce.

Fauna oceanum (Zvěřena oceánů)
Etymologie názvů, které René Šulc volí pro svá díla, odkazují k mnohovrstevnaté a vzájemné provázanosti. Pojmenováním jeho prací dominují primárně termíny z organického i anorganického světa a tvoří tak dynamickou síť či mozaiku věnovanou poznávání naší reality. Produkty se nemusí svému inspiračnímu zdroji ani nutně vizuálně podobat, podstatnější je jejich hlubší strukturální provázání.
Latimeria, ručně vyrobená dřevěná lavička, nese své pojmenování po jedné z nejstarších žijících paryb na světě. Cocoon, tedy zámotek, vláknitý obal chránící vajíčka některých členovců, se v Šulcově návrhu transformuje do aerodynamické cyklistické brašny. Octopus dolfeini je schopná v případě nebezpečí používat důmyslný systém mimikry a mění barvu i strukturu své kůže podle povrchu, na kterém se nachází; corianová lampa Octopus zase dokáže pomocí LED systému měnit barvy v RGB spektru. Další přírodní luminiscence, tedy spontánního záření jsou schopny například některé druhy medúz a hub, které byly pro Reného Šulce také jedním z hlubokých inspiračních kanálů.

Fiat Lux (Budiž světlo)
Fenomén světla je již od počátku lidských dějin elementárním zdrojem fascinace i klíčem k mnoha otázkám. Fyzikálně lze světlo posuzovat především z hlediska světleného toku, frekvenčního spektra, tedy barevnosti a světelného vlnění. V rámci designérské výroby představuje právě technologie svítidel jednu z nejobtížnějších disciplín. Konstrukce lampy v sobě obsahuje několik velice podstatných aspektů od procesu výrobních technologií, základů elektroinstalace až po znalost funkcí světlených zdrojů. Spojení těchto technologických determinantů světla i jeho archetypálního hlubšího významu představují pro Reného Šulce důležitou korelaci. Právě toto propojení možností a limitů s transcendentálním výrokem „na počátku bylo světlo“ mě neustále inspiruje. Právě moment oddělení světla od tmy představuje cosi bytostně lidského. Kontextuálně pak nezáleží mnoho na tom, zda se jedná o prvotní jeskynní rozdělání ohně či dlouhodobou kontemplaci nad výrobou moderního svítidla.

„Celek je více než suma částí a celky nelze vždy vykládat z částí.“
Tato známá věta Wolfganga Köhlera, jednoho ze zakladatelů tvarové psychologie (gestaltismu) může analogicky platit i pro oblast designu. Pro Reného Šulce je nezbytné harmonické prolínání vizuálních, funkčních i technologických elementů každého z jednotlivých designových komponentů. Toto „síťové“, strukturální provázání však můžeme nalézat i v jeho tvorbě obecně. Témata, realizace i zdroje inspirace se neomezují na uzavřené jednotky, ale tvoří otevřený celek. Možností rovin čtení jeho tvorby je mnoho, zároveň se podporují a nevylučují. Autonomně tak vedle sebe stojí výrobky evokující houby, space–designové interiérové doplňky, které by mohly být futuristickou vizí daleké budoucnosti. Do nich jsou zasazeny zdravotní a rehabilitační pomůcky, na jejichž podobu je také kladen velký důraz. Všechny tyto komponenty jsou rozdílné, ale hovoří společným vizuálním jazykem a tvoří tak jeden dynamický celek.

Uroboros (Nekonečnost životního cyklu)
V drobných záhybech produktů Reného Šulce je cítit hluboké zkoumání a přemýšlení o věcech, kterým věnuje svou pozornost. Jedno ze zajímavých témat desetiletého fungování studia Inveno je věnováno sociálnímu rozměru životního cyklu. René Šulc se dlouhodobě věnuje jak výrobě dřevěných hraček, tak i zdravotnickým pomůckám a funkční výbavě seniorských domů. Oba tyto směry designérského zaměření vyžadují vysokou míru empatie a pozornosti vůči velice citlivým kritériím uživatelských skupin, jako jsou děti či staří lidé. Ergonomie francouzské berle, jídelního křesla nebo koupelnového odpočívadla je vlastně obrácenou indexikální stopou samotných lidí. Tyto produkty jsou přímými reverzními otisky kontur lidského těla, a proto musí být jejich vznik od návrhu po realizaci dotažen do posledního detailu.
Životní cyklus se tak od éry dětství až po stáří promítá do designérského zaměření. Produkty vycházejí z tématiky procesuálnosti nového začátku a transformovaného konce. Tak jako starodávný symbol Urobora – hada pojídajícího vlastní ocas, který odkazuje k věčnému cyklickému návratu, můžeme toto cyklické propojování nacházet v tvorbě Reného Šulce. Můžeme v ní nacházet nový Organon.

Jan Dotřel

Doc. MgA. René Šulc narozen 1978

1997-2003 Studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, Katedra designu Zlín
2000-2001 Stáž v Ateliéru architektury a designu pod vedením Jiřího Pelcla
2006 Založení studia Inveno
2016 Jmenován docentem v oboru design
2001 Úsporná svítidla / 1. cena
2001 Účast na workshopu Vitra pod vedením Maartena van Severena
2006 Dobrý design 06 / uděleno Design Centrem ČR
2009 Nábytek roku / uděleno Asociací českých nábytkářů
2010 Czech Grand Design 2009 / nominace v kategorii Designér roku / 3. místo
2011 Czech Grand Design 2010 / nominace v kategorii Designér roku / 2. místo
2011 Czech Grand Design 2010 / Cena veřejnosti

InvenoFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž René Šulc / Organon: Deset let designérského studia Inveno