Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž René Hrala: Poutníci časem

Do 2. 2.. 2024 je v Clubu 3. břeh, který nově funguje i jako Galerie Fotorenesance, Nitranská 13, Praha 3, přístupná krásná výstava fotografií René Hraly: Poutníci časem.

René Hrala nar. 1954 je fotograf – výtvarník se zaměřením na metafyzickou tvorbu. Na otázku, jak se cítí při tvorbě, odpovídá: „jsem inspirován každým námětem s cítěním resonance potenciální moci vědomí v podobě aktuálního vyjádření skrze věčnou aktivitu vědomí sebe – reflektivní uvědomování. Tvoření je jako aktualizace možného i aktuálního bytí současně vlivem vzájemného napětí mezi těmito základními dimenzemi jediného vědomí. Vědomí tvoří svojí mocí. Cítění je řeč vědomí. Vidění každého tvaru je přítomné cítění jednotlivých tónů mezi sebou i ve vztahu k celé symfonii. Podílím se na prožívání vědomí celým prostorem duše. Já jsem toto vědomí a oživuji tímto světlem fotografické obrazy k věčné pravdě.“
Vystavuje v mnoha skupinových i samostatných výstavách doma i v zahraničí. Fotografie jsou zveřejňovány v novinách, časopisech, knihách, objevují se na kalendářích či plakátech nebo prospektech. Zúčastňuje se fotografických aukcí.
Jeho tvorba vycházející v nakladatelství Fotorenesance:
Světlo vědomí – deset listů ve světelných obrazech
Cítění duše – výpravná monografie s vloženou bromostříbrnou signovanou očíslovanou fotografií
V nakladatelství NOOS vyšly jeho doprovodné fotografie v knize Jiřího Krutiny Vědomí, fotografiky v kalendářích a dalších publikacích.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž René Hrala: Poutníci časem