Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Renata Retrová – „Secrets Of Depths“

5. 10.-30. 10. / Knupp Gallery / Malba

Do 30. 10. 2022 bude v Knupp Gallery, Revoluční 17, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava obrazů Renaty Retrové – „Secrets Of Depths“.

Výrazným charakteristickým znakem obrazů od Renaty Retrové jsou jemné barevné přechody, často ztrácející se ve větších plochách plátna. Autorka však ovládá i protichůdnou techniku malby špachtlí, kterou ve výsledku vytváří pastózní hrubé povrchy naznačující obrysy znázorněných krajin, květin a stromů. 

Její obrazy umí vyzařovat stoický klid stejně jako diváka zavalit rozrušením. Ojediněle maluje i portrét, který ve většině případů ovládá jakési temno a „nejisté okolí“. Z Renatiných obrazů lze snadno vyčíst smysl pro duchovno, harmonii, stejně tak podprahové vyobrazení náhlých životních událostí.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Renata Retrová – „Secrets Of Depths“