Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Radka Bodzewicz: Ztracený ráj

Do 1. 7. 2023 je v Bold Gallery, U Měšťanského pivovaru 6a, Praha 7, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava obrazů, objektů a VR instalací Radky Bodzewicz: Ztracený ráj.

Výstava Ztracený ráj završuje autorčinu výstavní trilogii o duchovní cestě člověka za sebou samým. Vizuální projekt rozevřený mezi malbou a virtuální realitou. Kurátorem je Radek Wohlmuth.

Starozákonní příběh o ztrátě jistoty viděný očima Satana. Podle básně Johna Miltona, která byla dvě stě let na Indexu zakázaných knih katolické církve. Finále výstavní trilogie o duchovní cestě člověka za sebou samým. Vizuální projekt rozevřený mezi malovaným obrazem a virtuální realitou.

……

Radka Bodzewicz (nar. 1991) o sobě a své tvorbě píše:

„Na svých plátnech zachycuji figurální světy/abstraktní i reálné krajiny, které vybízejí z dálky pozorovatelného ornamentu přiblížit se a sledovat detailní mikrosvěty lidí. V malbě využívám jako imaginační spouštěč otisk, který umožňuje hru a navozuje mentální mapu osobně prožitého příběhu s předivem mezilidských vztahů. Obraz chápu jako vlastní formu tělesnosti, který nese/zrcadlí vlastní symboly a archetypy. Proces tvoření pro mě obsahuje rituál i rutinu zároveň, stejně tak, jako každodenně prožívaný život.

Ve své práci ráda experimentuji s technikou i materiály. V posledních letech malbu propojuji pomocí mobilní aplikace s malbou ve virtuální realitě a vytvářím tak rozpohybovanou malbu tzv. Rozšířenou realitu/augmented reality. Virtuální realitu paralelně prezentuji s klasickým obrazem formou videoartu, holografického obrazu a 3D tisku.

Jsem absolventkou pražské Akademie výtvarných umění (Ateliér Grafiky II/škola Vladimíra Kokolii a Socha II/škola Jindřicha Zeithammla, 2017). Během studia jsem se zúčastnila stáže na Robert Gordon University – Gray´s School of Art, Aberdeen (2016), v roce 2018 jsem byla finalistkou Leinemann-Stiftung fur Bildung und Kunst Award. Žiji a pracuji v Praze.“Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Radka Bodzewicz: Ztracený ráj