Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Radek Brousil: Černobílá fotografie

Do 31.3.2016 bude v nově přestěhované Galerii Jelení, Dukelských hrdinů 25a, Praha 7, přístupná zajímavá výstava Radka Brousila: Černobílá fotografie.

Radek Brousil se již delší dobu zaměřuje na analýzu fotografického média. S každým dalším souborem a výstavou prošlapává stezku divokou džunglí otázek provázejících fotografování. Zabývá se formálními aspekty fotografické zvětšeniny nebo situací ve fotografickém ateliéru. Naposledy – jako finalista a později laureát posledního ročníku Cenu Oskára Čepana – dospěl až k reflexi výrobních a obchodních strategií fotografického průmyslu, jejichž součástí je nerovnoprávnost fotografovaných na základě barvy pleti.

V Galerii Jelení na toto Brousil volně navazuje na poli černobílé fotografie. Stylizace výstavy do jakési prezentace polotovarů (negativů namísto zvětšenin) vtahuje do sféry inverzních obrazů, podněcujících imaginaci klasického fotografa. Kontrast tmavého a světlého a reverzibilnost polarity negativ-pozitiv provázela fotografii jejími analogovými dějinami. Utvářela naše povědomí o možných významech v opozici černého s bílým. Jako vlivné médium se podílela na modelaci kolektivním vědomí společnosti. Výstava Černobílá fotografie je založena na zdánlivě nevinné estetické hře s inverzí negativu. Nic z toho, co takto fotografuje, ale není nevinné. Prezentace neroztříděného materiálu nabízí každému možnost zorientovat se po svém. Součástí této orientace ovšem patrně bude kontakt s etickými hledisky užívání fotografie v jejich dějinné perspektivě.

Jiří Ptáček, kurátor výstavyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Radek Brousil: Černobílá fotografie