Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Radek Brousil: Černá a bílá ve fotografii

Do 5.2.2017 bude v Colloredo-Mansfeldském paláci, Karlova 2, Praha 1, ve 3.patře, přístupná zajímavá fotograficko- konceptuální instalační výstava Radka Brousila: Černá a bílá ve fotografii.

Výstava je první větší soubornou přehlídkou Radka Brousila (*1980, Nitra), absolventa ateliéru fotografie na pražské uměleckoprůmyslové škole a držitele ceny Oskára Čepana. Brousilovy práce vycházejí z média klasické fotografie, ale zároveň jsou polemikou nad technologií zpracování fotografického obrazu, která se týká problematiky zaznamenávání tmavé pleti. Toto téma Brousil rozvíjí v „sudkovsky“ laděném fotografickém souboru plastik černošských portrétů význačného cestovatele a sochaře F. V. Foita. Nejnovější fotografie, poprvé představené v Galerii hlavního města Prahy, přesahují do média objektu a tematizují barokní plastiky Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa představující postavy Maurů na tzv. Královské cestě, která vede poblíž Colloredo-Mansfeldského paláce přes Karlův most a Nerudovu ulici. Brousil rovněz představuje práce reagující na minulost nejstarší kolonialistické země v Evropě. Plastika mladého černošského chlapce od portugalského sochaře Antónia Soares dos Reis pochází z roku 1873 a byla vytvořena v Portu jako portrét mladého otroka (Cabeca do preto, bronzový a sádrový model). Brousil sleduje její materiálovost, ale zároveň individuálnost zachyceného modelu v různých světelných aranžmá a variantách. Výstava Černá a bílá ve fotografii je zamyšlením nejen nad manipulací fotografického obrazu, ale také nad jinakostí, která je v české společnosti přijímaná stále rozporuplně. Radek Brousil je vizualni umělec, jenž komunikuje tyto společenské problémy a tabu způsobem přesahujícím dvojrozměrné médium fotografického obrazu a tím se dostává k sochařskému objektu.
—Sandra Baborovská

Komentovaná prohlídka s autorem Radkem Brousilem a kurátorkou Sandrou Baborovskou: st 21. 9. v 17.30 h

Kurátorská prohlídka se Sandrou Baborovskou: st 26. 10. v 17 h, st 23. 11. v 17:00

Sobotní výtvarné workshopy pro rodiny:
so 5. 11. 13–18 h – Černobílá vs. bíločerná
so 3. 12. 13–18 h – Objekt ve fotogramu

Nedělní výtvarné dílny pro seniory:
ne 16. 10. 15–18 h – Inverzní kresba I.
ne 20. 11. 15–18 h – Inverzní kresba II.

www.ghmp.cz
www.brousil.nameFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Radek Brousil: Černá a bílá ve fotografii