Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž putovní výstavy Odbojová skupina Bílá růže

Do 19.5.2017 bude na zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice, Michalská 12, Praha 1, přístupná putovní výstava Odbojová skupina Bílá růže.

Výstava bude přístupná od pondělí do pátku dny mezi 09:00 a 12:00 a mezi 13:00 a 16:00 (vyjma německých a českých státních svátků).

Za skupinou „Bílá růže“ se skrývalo pět studentů a jeden profesor mnichovské univerzity, kteří mezi červnem 1942 a únorem 1943 vyzvali německou společnost prostřednictvím letáků k odboji proti nacistické diktatuře.

Vernisáž a výstava na Bavorském zastoupení představují výchozí bod putování výstavy v českém jazyce, kterou na své cestě Českou republikou doprovází Antikomplex. Výstava vznikla za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.
Bílá růže (německy Weiße Rose) byla nenásilná protinacistická skupina složená převážně z členů akademické obce Mnichovské university, která v letech 1942 a 1943 v Mnichově rozšiřovala letáky a antifašistická hesla. Odpor Bílé růže proti Hitlerovu režimu byl motivován morálně a křesťansky. Dohromady skupina vytvořila šest letáků poukazujících na zločiny nacismu proti Židům a okupovaným národům, které rozšířila v nákladu celkem přes 15 000 kusů. Tím vybízela Němce, aby si uvědomili závažnost těchto zločinů a projevili odpor vůči diktátorské vládě.

Po odhalení činnosti skupiny úřady bylo v roce 1943 popraveno stětím šest jejích hlavních členů: 22. února studenti Sophie Schollová, její bratr Hans Scholl a Christoph Probst, 13. července student Alexander Schmorell a profesor Kurt Huber a 12. října student Willi Graf.

Hlavními členy byli studenti Mnichovské univerzity: sourozenci Hans Scholl a Sophie Scholl, Alexander Schmorell, Willi Graf, Christoph Probs a učitel Kurt Huber. Základní skupině se dostávalo podpory od široké veřejnosti (zejména lidí ve věku kolem dvaceti let) a k „nepřímým“ členům řadíme i jména: Traute Lafrenzová, Liselotte Berndlová, Marie-Luise Jahnová, Falk Harnack, Katharina Schüddekopfová, Jürgen Wittenstein, Hubert Furtwängler, Wilhelm Geyer, Manfred Eickemeyer, Josef Söhngen, Heinrich Guter, Heinrich Bollinger, Helmut Bauer, Harald Dohrn, Hans Conrad Leipelt a Gisela Schertlingová.

Skupina se opírala především o morální hodnoty křesťanství, její členové však byli různého vyznání, luteráni i katolíci, a několik z nich mělo i jiné náboženské přesvědčení.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž putovní výstavy Odbojová skupina Bílá růže