Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Purgatory: Anna Jožová, Julie Kopová

22. 6.-27. 8. / Kvalitář / Malba

Do 27. 8. 2023 je v Galerii Kvalitář, Senovážné náměstí 17, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Purgatory: Anna Jožová, Julie Kopová.

Zkáza a beznaděj, po kterých následuje očistec a vykoupení. To je společný jmenovatel výstavy nazvané Purgatory. V pojetí Julie Kopové se jedná o putování její vnitřní krajinou úzce spjatou s filozofií i hudebním rytmem. Anna Jožová reflektuje environmentální krizi, v níž se současná globální situace lidstva nachází.

V obou uměleckých reprezentacích klesáme dolů do temnot, na dno oceánů, do nitra Země, do lidského podvědomí, kde se však může velmi hluboko nacházet nový, dosud nepoznaný zdroj světla,“ vysvětluje kurátor výstavy Jan Dotřel.

Galerie Kvalitář poprvé představila tvorbu Julie Kopové minulý rok na výstavě Tectonic Heat. Pro autorku jsou typické gestické tahy štětcem s velkou dávkou rytmizace, která jejím malbám dodává silný expresivní ráz. Poslední umělecký cyklus Julie Kopové je zatím nejvíce zaměřený na vertikálně komponované obrazy, jejichž ideologické směřování poukazuje dolů, čímž nabádá divákovu pozornost k temným oblastem jeho duše čekající na katarzi. V tvorbě Anny Jožové hraje dominantní roli téma klimatické změny a způsob, jakým zacházíme s krajinou. Její sochařská práce je založena na reprezentaci života, který vinou ekologické krize umírá. Uhynulé schránky však coby svědectví přetrvávají a na jejich sedimentech roste život nový.

Julie Kopová je absolventkou pražské Akademie výtvarných umění. Postupně prošla ateliéry Jiřího Sopka, Roberta Šalandy a Vladimíra Skrepla. Nyní studuje filozofii na Univerzitě Karlově, inspiraci nachází také v hudbě a poezii. Anna Jožová tento rok završila studia v Ateliéru skla pod vedením Ronyho Plesla na UMPRUM v Praze. Ve své tvorbě se věnuje zejména experimentálním technikám ve skle a porcelánu, přičemž kombinací různých, na pohled nesourodých materiálů vytváří nové unikátní objekty.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Purgatory: Anna Jožová, Julie Kopová