Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž První výstavy (Ateliéru Jiřího Petrboka a Petra Vaňouse)

Jenom cca do 5.4.2015 bude v podzemí Domu u zlatého prstenu GHMP. Týnská 6, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Ateliéru Jiřího Petrboka a Petra Vaňouse na AVU.

Vystavující: Jiří Baštýř, Ondřej Boušek, Josef Čižmár, Renata Cziroková, Štěpán Dlouhý, Veronika Gabrielová, Martin Herold, Anna Krajčová, Šárka Koudelová, Kristina Láníková (mooncup accident), Andrea Lédlová, Jiří Marek, Ondřej Roubík, Adriana Sarnová, Gabriela Slaninková, Hana Süssová, Miroslav Šeda, Pavla Škrletová, Marek Škubal, Jan Uličný

Jednovečerní „laboratorní“ výstava ateliéru Kresby Jiřího Petrboka z pražské AVU se řadí mezi příležitostné projekty ohledávající rozšířené pole kresby a obrazu v rámci současné vizuální kultury a jejího diskursu. Kresebná východiska jsou nazírána jako prostředek schopný otevírat, strukturovat a formovat složitá témata současnosti i revidovat, přetvářet a rozpouštět médium samotné. Nejde o „kreslení“ jako takové, ale o to, nalézat jeho přirozené propojení s myšlením a toto myšlení aktualizovat a zobecnit v osobní i kolektivní rovině.

Kurátor: Jiří Petrbok a Petr Vaňous

Krédo Ateliéru kresby, školy Jiřího Petrboka pražské AVU, zní: „Všechno je dovoleno, nic není zakázáno.“ Což studentům prakticky umožňuje dělat cokoliv, jak sám zmiňuje jeho vedoucí pedagog Jiří Petrbok, který spolu s Petrem Vaňousem jako odborným asistentem převzal ateliér v roce 2011.

V momentě svého nástupu do role vedoucího měl za sebou Jiří pedagogickou zkušenost jednak z poměrně dlouhé asistence své předchůdkyni Jitce Svobodové (od roku 1997, Jiří je mimo jiné také její student), ale i z působení na Střední grafické škole v Jihlavě. Opomenout se nedá ani jeho praxe z hlídání v ČKD (možná odtud pramení jeho „přepadovky“ ateliéru, tzv. namátkové kontroly studentů) či role zámečníka, jako zdroj obživy za normalizace. Jako svého kolegu si vybral nezávislého kurátora a teoretika Petra Vaňouse, s kterým občas pracuje i na vlastních uměleckých projektech. Vaňous jako historik umění v roli asistenta je na AVU výjimkou a obecně se kunsthistorici v ateliérech na vysokých uměleckých školách v ČR vyskytují velmi zřídka.

Petrbok klade u uchazečů důraz zejména na jejich osobnost a vlastní téma, to pak vybraní mladí umělci rozpracovávají v prvních ročnících a někomu vydrží i do absolventské práce.  Z jejich díla je patrné, že ačkoliv studenti v tomto ateliéru vychází z kresby, později začínají někteří pracovat s jiným médiem.

www.avu.cz

www.ghmp.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž První výstavy (Ateliéru Jiřího Petrboka a Petra Vaňouse)