Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž První křik, první pláč – Od sousedské asistence k institucionalizovanému porodnictví v Praze

25. 4.-15. 10. / Muzeum hl.m.Prahy / Historie

Do 15.10.2017 bude v hlavní budově Muzea hl.m.Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc, přístupná velmi zajímavá výstava První křik, první pláč – Od sousedské asistence k institucionalizovanému porodnictví v Praze.

Výstava je zaměřená na historii asistence při porodech od individuální asistenční péče až do vzniku zdravotnických porodnických institucí na pražském území. Na výstavě budou k zhlédnutí doklady o babickém řemesle a porodnictví, pomůcky a nástroje porodních bab, učební pomůcky, lékařské nástroje a další předměty týkající se porodů, rodiček a jejich dětí.

Akcent výstavy je položen na období 2. poloviny 18. století – 1. poloviny 19. století, kdy se zásadním způsobem změnil přístup k poskytování pomoci ženám při porodech. Změny souvisely nejen se vznikem specializovaných lékařů-porodníků, ale i s proměnou vzdělávání porodních bab. Od počátku 19. století musely absolvovat teoretický i praktický kurz porodnictví na univerzitě, založený na dobových nejnovějších lékařských znalostech a objevech.

Průvodkyní výstavou je konkrétní „bába“ Ludmila Kapalínová ze Sobína (1780–1860); coby desetinásobná matka, navíc znovu těhotná, odešla v zimním semestru 1824/25 studovat kurz porodního babictví do Prahy na univerzitu. Tady se stala žákyní jednoho ze zakladatelů moderního porodnictví Antonína Jungmanna. Ludmila pak provozovala své babické řemeslo celých osmnáct let. Působila na panství Tachlovice ve vesnicích náležejících zejména k hostivické a libocké farnosti, které se nacházejí sice na samé západní hranici dnešní Prahy, ale v 19. století byly poměrně daleko za pražskou hradbou.

Výstava návštěvníkům nabízí různorodé doklady babického řemesla a porodnictví, od pomůcek a nástrojů porodních bab přes učební pomůcky a lékařské nástroje, dokumenty a ilustrace až po předměty týkající se přímo porodů, rodiček a jejich dětí.

K výstavě je vydána publikace seznamující čtenáře prostřednictvím životního příběhu báby Ludmily s počátky historie systematického vzdělávání porodních bab na pražské univerzitě.

Doprovodný program pro školy:

Vzdělávací program pro střední zdravotnické školy.
Během programu se žáci prostřednictvím skutečné historické osobnosti – porodní báby Ludmily Kapalínové (1780-1860), seznámí s dobou, kdy báby postupně získávaly systematické vzdělání, na druhou stranu končilo období jejich působení (nové objevy v medicíně, vznik nové instituce-porodnice a počátky porodnictví jako oboru na pražské univerzitě). Program se zaměří na to, jak se během osvícenství proměnil vztah státu k péči o ženy při porodu a jaký vliv to mělo na tradice spjaté s těhotenstvím, porodem i narozením. Na program se lze objednat a termín domluvit na emailu lektorky Barbory Zdrálkové – zdralkova@muzeumprahy.cz

Autoři výstavy

Pavla Státníková, Prokop Remeš, Daniela Tinková, Jana Viktorínová

Autoři publikace

Pavla Státníková, Prokop Remeš

Architektonické řešení

David Vávra

Grafické řešení

Jiří SušankaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž První křik, první pláč – Od sousedské asistence k institucionalizovanému porodnictví v Praze