Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž / Prostory touhy: Je architektura sexy?

Do 25.9.2016 můžete v Galerii Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 1, navštívit zajímavou výstavu Prostory touhy: Je architektura sexy?

„Architektura nám nemůže vyplnit naše nejdivočejší fantazie, ale může posunout limity, ve kterých tyto fantazie držíme. “
Bernard Tschumi

„Za vraždu materiálu nese odpovědnost jen náladovost a ctižádostivost ženy, neboť ornament ve službách ženy bude žít věčně. (…) Ornament ženy ale v podstatě odpovídá ornamentu divochů, má erotický význam.“
Adolf Loos

Výstava se pokusí představit, problematizovat a interpretovat vztahy sexuality, konstrukce sexuální a genderové identity, architektonického prostoru a architektonické tvorby na modernistickém a současném materiálu. Výstava bude zkoumat, jakým způsobem se materializují genderové role a sexuální vztahy a stereotypy v architektuře.

Výstava ukáže na příběhu architektury 20. století, jak různé sexuality a genderové role utvářely architekturu, prostor a proces architektonické tvorby a jak naopak architektura a urbanismus ovlivňují genderové stereotypy v naší společnosti. Kurátoři se na pestrých příkladech historické i současné architektury pokusí ukázat, jak se utvářely, otiskovaly a zpřítomňovaly v konkrétním prostoru stereotypy, projektované do role mužů a žen, lidí heterosexuálních i neheterosexuálních a jak architekti počítali s viditelností lidské tělesnosti.
Záměr výstavy vychází z přesvědčení, že sexuální identifikace i sexuální praxe se uskutečňuje v architektonickém prostoru. Stereotypy a historická tradice patriarchálního řádu měla výsostný vliv na utváření identity architekta a jeho tvorby, ale i architektek a jejich tvorby. Po celé dvacáté století, ale i v současnosti, můžeme vidět na jedné straně nevědomou i vědomou snahu toto schéma potvrdit a legitimizovat, na straně druhé jej narušit, dekonstruovat a překonat. Leimotivem výstavy je tedy poukázání na to, jak byly genderové/sexuální stereotypy konstruovány a jaké jsou strategie jejich narušování.

Jako příklady poslouží domy od Adolfa Loose, jehož architekturou se Praha může pyšnit, stavby a názory předního modernisty Le Corbusiera, kritické texty F. X. Šaldy, Bohuslava Brouka, Bohumila Markalouse nebo profeministické příručky Bruno Tauta. Na výstavě budou prezentována díla a myšlenky předních architektů a umělců – Adolfa Loose, Jana Kotěry, Jana Zrzavého, Hany Kučerové-Záveské, Jana Kaplického, Ilony Neméth, Kateřiny Vincourové, Pavla Karouse, Lenky Klodové, ale i návrhy a design z anonymního prostředí, které mají ale neméně formotvornou roli. Výstava bude částečně programově napojena na kulturní festival Prague Pride, jenž v létě v Praze proběhne.

kurátorský tým/
Ladislav Zikmund Lender
Dan Merta
Filip Šenk

architektonické řešení/
Bronislav Stratil

vystavující architekti/
Jan Kaplický
Future Systems
Adolf Loos
Jean Nouvel
Norman Foster
Zaha Hadid
Oscar Niemeyer
Philip Johnson
Jan Kotěra
Hana Kučerová-Záveská
Coop Himmelb(l)au
Archigram
Václav Aulický
Eva Jiřičná
Chalupa architekti
Martin Gsandtner
Mjölk architekti
Atelier SAD
Kisho Kurokawa Architects
HŠH
Otto Wagner
Hans Hollein
Věra Machoninová
Karel Hubáček
Otakar Binar
Gian Carlo Maroni

vystavující umělci/
Veronika Bromová
Andrea Fraser
Stano Filko
Pavel Karous
Lenka Klodová
Ilona Németh
Kateřina Vincourová
Haus-Rucker-Co
Jean de Ardoise
Jan Zrzavý

doprovodný program/
15. 9.
veřejná diskuse s Petrem Kratochvílem, Danem Mertou, Martinou Pachmanovou, Filipem Šenkem, Janou Tichou a Ladislavem Zikmundem-Lenderem

19. 9.
přednáška Tomáše Pospizsyla: Stroje na sex
Naše obydlí mimo jiné slouží i k milování a sexu. Jak se představy o těchto funkcích promítly do architektonických a designových vizí zachycených ve filmových dílech?

Komentované prohlídky/
komentované prohlídky s Ladislavem Zikmundem-Lenderem vždy v 16h
v rámci festivalu Prague Pride
v češtině 9. 8. a 11. 8.
v angličtině 10. 8.
další komentovaná prohlídka 7. 9.

katalog/
texty/ Beatriz Colomina, Hans Ibelings, Aaron Betsky, Dan Merta, Ladislav Zikmund-Lender, Karel Doležel, Filip ŠenkFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž / Prostory touhy: Je architektura sexy?