Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Prostor pro pohyblivý obraz – V. kapitola: Rozvrácená ekonomika času

Do 18.9.2016 bude v přízemí Veletržního paláce Národní Galerie, Dukelských hrdinů 47, Praha 7, přístupná výstava Prostor pro pohyblivý obraz V.kapitola: Rozvrácená ekonomika času.

Adrian Paci
Adam Vačkář

Představují:
Thomas Baumann Josef Dabernig Martin Kaltner
Liam Gillick

Kurátor: Adam Budak

Pocit zvrácené nostalgie se vznáší nad kinematickými počiny, které se shromáždily v pátém pokračování Moving Image Department. Poté, co byl pohyblivý obraz pojat jako prostředek kolektivního hlasu, se následující sekvence soustřeďuje na ekonomiku času – na transformativní sílu, proměnu, alchymistické vlastnosti obrazu a v neposlední řadě na obraz jako přechod, cestu, jakýsi mezistav. Tématem kinematického díla Adriana Paciho z Albánie (1969) je návrat domů a pomíjivost. Jeho výtvor s názvem „Per Speculum“ (2006) je detailní portrét lidskosti, která uvízla mezi nadějí a pomíjivostí, pohroužená do transu očekávání a snění o lepší budoucnosti. Nehybnost obrazů zesiluje úzkost z nedostatečného zastoupení. Obraz alegoricky zaslepuje diváka a vytváří následný obraz, který je divákovou vlastní představou. V centru páté kapitoly Moving Image Department stojí rozvracení – zpětný pohyb a posun, nečekaný zvrat, či naopak nejbanálnější operace jako v dnes již ikonickém „Gehfilmen 6“ (1994) natočeném a sehraném v Jižním Městě v Praze rakouskými umělci Thomasem Baumannem (1967), Josefem Dabernigem (1956) a Martinem Kaltnerem (1961). Paciho „Sloup“ (2013) znázorňuje ironický návrat ve víru globálních ekonomik, historických převratů a patologie práce. Je to karikatura návratu domů a zároveň zamyšlení nad dějinami v troskách i možné podobenství o zjevení nového světa. Sochařská instalace „Stín“ (2016) Adama Vačkáře (1979, ČR) se může vztahovat pseudobiblickému stromu v díle „Per Speculum“ Adriana Paciho. Jeho les je po zániku lidstva umírající přírodou, apokalyptickým rájem nepodařené budoucnosti, zoufalým pokusem o ochranu. Vačkářova kinematická práce gest vypráví o plynutí času, jak subjektivního, tak kolektivního, směřujícího k zániku a eliminaci. V tomto případě, stejně jako u dalších prací vystavených v páté části Moving Image Department, je osobní paměť zpolitizována prachem univerzální historie.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Prostor pro pohyblivý obraz – V. kapitola: Rozvrácená ekonomika času