Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Prof. Vladimír Franz: Pravý břeh

23. 9.-15. 10. / Mánes - výstavní síň / Malba

Nejméně do 15.10.2015 bude v malé výstavní síni Mánesa (provozuje Adolf Loos Apartment and Gallery), Masarykovo nábřeží 250, Praha 1, přístupná prodejní výstava obrazů a kreseb Prof.Vladimíra Franze: Pravý břeh.

Prof. Dr. Vladimír Franz je přední český hudební skladatel, výtvarník, vysokoškolský pedagog a také příležitostný publicista, básník a dramatik. Od počátku 80. let skládá scénickou hudbu, za níž získal řadu ocenění, věnuje se rovněž volné hudební tvorbě a kompozici hudby filmové, televizní a rozhlasové; druhou základní oblast jeho umělecké činnosti představuje tvorba výtvarná. Od roku 1991 působí jako pedagog na Divadelní fakultě AMU, kde již mnoho let vede Kabinet scénické hudby, přednáší rovněž na Filmové fakultě AMU. Od února 2014 je poradcem ministra kultury Daniela Hermana.

Svými scénickými kompozicemi ovlivnil tvorbu nejvýznamnějších představitelů nové generace české divadelní režie. Ve svých scénických skladbách uplatňuje principy vlastní teoretické koncepce autonomní role hudby jakožto jedné z určujících složek dramatu.

Základními tématy výtvarného díla Vladimíra Franze je jednak ambivalentnost vztahu člověka k přírodě, pomíjivost lidských zásahů do krajiny a postupné mizení jeho stop v nemilosrdně obrodivém kontextu elementární přírodní energie, a také reflexe mnohých modelů dnešního sociálního chování a jejich usvědčování ze směšnosti a pokrytectví.

Je šestinásobným držitelem ceny Alfreda Radoka (1998, 2000, 2002, 2005, 2006 a 2007), Ceny Divadelních novin (2001) a Ceny OSA (2012).

Na podzim roku 2012 se Vladimír Franz stal občanským kandidátem na post prezidenta České republiky, když petici na jeho podporu podepsalo přes 60 000 voličů. V prvním kole voleb získal přibližně 350 000 hlasů a mezi devíti kandidáty se umístil na pátém místě.

http://vladimirfranz.webnode.cz/

Výstavu pořádá Adolf Loos Apartment and Gallery:

Adolf Loos Apartment and Gallery, založená roku 2009, je prodejní galerie a aukční síň specializovaná na prodej kvalitních obrazů, plastik a designu významných českých a zahraničních mistrů vyšší cenové hladiny. Od svého vzniku se společnost zároveň zabývá vydavatelskou, publikační a výstavní činností. Adolf Loos Apartment and Gallery úzce spolupracuje s Národní galerií v Praze, Moravskou galerií v Brně, GVU Ostrava a rakouskou Národní galerií ve Vídni. V roce 2010 např. zprostředkovávala zápůjčku slavného díla Oskara Kokoschky “Pohled na Moravskou Ostravu II.” do Ostravy, a v roce 2011 zapůjčku abstraktního obrazu Františka Kupky z roku 1913 Čáry, plochy, hloubka II. do rakouské Národní galerie Belvedere. V roce 2011 byla podepsána smlouva s Národní galerií v Praze na vydání soupisu díla olejomaleb Františka Kupky.

V říjnu 2012 naše firma darovala českému státu unikátní bustu malíře Františka Kupky pro jeho pomník v Paříži.
Na zhotovení busty se podílel osobně František Kupka spolu se sochařem Janem B.K.Vlachem. Bustu osobně daroval za svého života František Kupka svému příteli Jindřichu Waldesovi .Sochu osobně převzala paní ministryně kultury ČR Alena Hanáková

Od roku 2009 Adolf Loos Apartment and Gallery jako první aukční síň v České republice pořádá nejvýznamnější aukci uměleckých děl, tzv. Evening Sale Prague. Tato exkluzivní aukce je vždy aukční událostí roku českého uměleckého trhu a byly zde dosaženy prakticky všechny české aukční rekordy obrazů, s ojedinělou úspěšností prodaných položek ve výši 90%. Stejně tak na této aukci „padlo“ i několik světových aukčních rekordů. Díky přímým osobním kontaktům jednatele společnosti na tuzemské a zahraniční restituenty, sběratele, privátní a státní instituce, fondy a muzea dosahuje firma těchto vynikajících výsledků. Jednatel společnosti Ing. Vladimír Lekeš je jako jediný český znalec umění zapsán v prestižním a světově uznávaném Guide international des experts et spécialistes, vydávaném ve Francii.

Adolf Loos Apartment and Gallery dále zastupuje majitele nejvýznamnějších uměleckých sbírek českých mistrů. Společnost byla například pověřena dědicem továrníka Jindřicha Waldese panem Georgem Waldesem k prodeji nejcennějších rodinných uměleckých předmětů, a to jak v tuzemsku, tak i v USA. Společnost rovněž zastupovala při prodejích rodinu sběratele Prof. Vincence Kramáře, JUDr. Františka Čeřovského, Prof.Václava Holzknechta, Emila Filly, Jana Zrzavého, Antonína Pelce atd; dále sběratele z USA , Anglie, Francie např. Hugo Polaka, Bernarda Galateau, Guy Flandre a dalších.

Společnost sídlí v prostorách na Josefově v Praze 1, kde je instalován unikátní tzv. Hirschův apartmán, navržený roku 1927 zakladatelem světové moderní architektury dvacátého století Adolfem Loosem (1870-1933). Apartmán byl roku 1988 zachráněn majitelem firmy před zničením a restaurován na náklady naší firmy. Nyní je doplněn řadou dalších unikátních návrhů z jiných Loosových objektů, například slavnou sedací soupravou z roku 1912, sestávající se ze čtyř židlí a stolu s mramorovou deskou pocházející z vily Rosenfeld. Na těchto židlích sedával Sigmund Freund, který byl s rodinou spřízněn či další velikáni světového umění jako Gustav Klimt, Oskar Kokoschka či Egon Schiele. Dále jsou to hodiny z vily Strasser, skříň z roku 1923 pocházející z obchodu s pánskou módou Leschka and Co., kuřácká souprava, jeden z prvních návrhů sady skla od firmy Lobmeyr (vyrobený pro architekta Paula Engelmanna) či dvě křesla Knieschwimmer (F.O.Schmidt z roku 1910 a UP Werke z roku 1932). Tato sbírka nepochybně patří k těm nejvýznamnějším na světě. O tomto architektonickém skvostu napsal knihu Prof. Burkhardt Rukschcio, nejvýznamnější světový znalec díla Adolfa Loose.

Originální Loosův apartmán byl naší společností s mimořádným úspěchem prezentován v rámci Adolf Loos Season v prestižním Royal Institute of British Architects v Londýně. O činnosti naší firmy bylo velmi pozitivně uveřejněno několik článků, mimo jiné i v The New York Times, The International Herald Tribune, Sunday Times, Independent, či Observer.

www.aloos.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Prof. Vladimír Franz: Pravý břeh