Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Procesuální instalace

30. 1.-26. 2. / Malostranská Beseda /

Do 26.2.2017 je na Malostranském náměstí, Praha 1, plánována existence Procesuální instalace.

Procesuální instalace je živým příspěvkem do současné diskuse o významu a pozici umění ve veřejném prostoru i o specifickém „klimatu“ Malostranského náměstí. Pracuje s tématem dočasnosti a proměnlivosti obecně sdílených idejí a jejich uměleckých forem.
Dílo Artura Magrota, Martina Chlandy a Jakuba Rajnocha reaguje na historickou situaci Malostranského náměstí, kde se v průběhu staletí protnulo množství různých idejí, kde se společnost proměňovala, stejně jako způsoby užívání tohoto veřejného prostranství.

Náměstí je prostorem setkávání, historickým místem – průsečíkem řady kulturních odkazů, dopravní křižovatkou a rozcestím. Nese s sebou proto bohaté dědictví historických idejí. V novodobých dějinách zde stály pomníky maršála Radeckého, historika a slavisty Ernsta Denise, jsou zde umístěny také pamětní desky Ference Rakócsiho a Emy Destinové.

Autoři, Artur Magrot (*1985), Martin Chlanda (*1984) a Jakub Rajnoch (*1978) jsou studenty Ateliéru intermediální tvorby pod vedením Dušana Zahoranského a Pavly Scerankové na Akademii výtvarných umění v Praze. Spoluautory ideové koncepce díla jsou kurátoři Galerie hlavního města Prahy.
Koordinace: Jitka Hlaváčková

Dílo realizovaly Galerie hlavního města Prahy a Akademie výtvarného umění v Praze ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje Prahy.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Procesuální instalace