Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pro tebe i pro sebe – výstavy prací studentů ateliéru Performance Jiřího Kovandy

Do 18.3.2018 bude v Galerii Jelení, Dukelských hrdinů 25a, Praha 7, přístupná výstava Pro tebe i pro sebe – práce studentů ateliéru Performance Jiřího Kovandy.

Kurátoři: Jiří Kovanda a Ivana Zochová

Vystavující: Maxmilián Berdych, Barbora Čápová, Jiří Pitrmuc, Kristýna Pozlerová, Robin Seidl, Markéta Souhradová, Adéla Waldhauserová

Výstava je připravena ve spolupráci s FUD UJEP v Ústí nad Labem

Skupinová výstava prezentuje vybrané umělce z řad studentů a absolventů ateliéru performance Jiřího Kovandy na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Spletitý terén krajiny galerie představuje práce Barbory Čápové, Kristýny Pozlerové, Markéty Souhradové, Adély Waldhauserové & Jiřího Pitrmuce, Maxmiliána Berdycha a Robina Seidla.

V rychlosti adjustované obrazové jednohubky z nalezených utěrek a ručníků prochází prostorem a napínají struny mezi ostatními exponáty. Procesem a bezprostřední tvorbou Robin Seidl s naprosto vážnou tváří poukazuje k satirickým momentům celé instalace. Skrumáž plastových poklic od kol automobilů Maxmiliána Berdycha, odkazující k ritualitě  každodennosti, tiše promlouvá k bílé geometrické konstrukci ztvárňující rezidua ze snů a rozhraní mezi zemí a nebem od Markéty Souhradové. Celému prostoru vévodí objekt uměleckého tandemu Adély Waldhauserové & Jiřího Pitrmuce. Golem a jeho šém jako aktuální reference celospolečenského fenoménu nejen euroamerické kultury, kde lidé svůj život (i tvář) stále častěji propůjčují křemíkovým přístrojům, binárním strukturám a vizuální slasti. Objekty, artefakty a materiály až po okraj naplněné osobní historií Barbora Čápová komponuje skrze obecně známý fenomén bufetového stolku – místa, ve kterém se veškerá lidská interakce pramenící ze společného stravování sráží do jednoho bodu bílé zdi. Poslední dosud nezmíněné dílo, skládající se z tisku a zrcadla, zkouší pozornost a zvídavost diváka. Jde o zrcadlo Kristýny Pozlerové, které z různých úhlů poodkrývá segmenty neexistující tváře. Zrcadlo nahlíží do minulosti a zároveň neúnavně chrlí odrazy současnosti.

Díla tvoří homogenní celek, který s lehkostí a elegancí otevírá, připomíná, rozpracovává a v neposlední řadě i posouvá úvahy nad výzvami celospolečenského směřování současné generace. Upozorňuje na tristní stav dnešního života a pravidelnosti dní. Oběd v izolaci a ve stresu, který si okořeníme sdílením několika sociálních příspěvků naší bubliny a společně se vzrušeným, opakovaným, něžným úderem do displeje telefonu v místě, kde prosvítá zakulacená šipka. Skrze sen o návratu k přírodě a citaci hromadění nejen plastových předmětů, ale i textilií a jiné verbeže, kterou ze staré kůlny vyhodíme na skládku, abychom si ji o pár let později jeli opět koupit do hobby marketu, probouzí touhu po větší zvídavosti vedoucí k lepšímu nazírání na realitu.

Užij si to, je to pro tebe.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pro tebe i pro sebe – výstavy prací studentů ateliéru Performance Jiřího Kovandy