Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Prizma – Dominik Jančík / Marek Šilpoch / Oliver Torr

16. 2.-16. 3. / White Pearl Gallery / Instalace

Do 16.3.2018 bude v nově přestěhované White Pearl Gallery, Dittrichova 5, Praha 2, přístupná zajímavá skupinová výstava Prizma – Dominik Jančík / Marek Šilpoch / Oliver Torr.

Galerie je otevřená středa – neděle v čase 13:00 – 18:00.

Kurátorka výstavy: Alexandra Karpuchina

Spektakulárnost nových médií se zdá být díky technologiím neomezená. Přesto, nebo možná právě proto, připomínají tito tři umělci divákovi v rámci jejich první společné výstavy Prizma ve White Pearl Gallery jeho aktivní roli v působnosti vjemů, které ho obklopují. Interaktivitou dílčích částí instalace vyzdvihují člověka jako primární médium, jako projektanta, nikoli recipienta svého okolí. Proudy světel a zvuků potom metaforicky odkazují na ,,proud subjektivních způsobů jevení, které se synteticky sjednocují ve vědomí téhož tak a tak jsoucího” (E. Husserl). Světelné streamy, světlo, zvuk zářivek i multivýstupy do audio pásky, přetvářejí prostor galerie v imerzivní instalaci, vizuálně se pohybující mezi planetáriem, internetovou dark room a elektrotechnickou dílnou s komplexní, přitom stále jasně rozdělenou audiovizuální stopou.

Od roku 2014 působí trojice umělců na platformě elektronické hudby pod společným názvem XYZ project. Na rozdíl od okolních trendů se stále více odprošťuje od lákavého zaujetí vizuálními možnostmi a svou estetickou stránku naopak minimalizuje, zintenzivňuje působení jejích dílčích dojmů a vytváří tak charakteristický, dobře rozpoznatelný styl.

Marek Šilpoch přešel z ateliéru grafického designu a vizuální komunikace do ateliéru skla na UMPRUM, kde využívá tohoto média a záliby v reinkarnaci starých svítidel pro velkoformátové objekty. V práci Olivera Torra je díky studiím sound design na British & Irish Institute od Modern Music in London, znatelný akcent na zvukovou stránku jeho multimediálních děl. Poslední z trojice umělců, Dominik Jančík, zvolil po ukončení studií na ČVUT netradiční využití svých znalostí k technologickým, často zároveň velmi kreativním uměleckým realizacím a stal se tak nezbytným propojujícím elementem jejich spolupráce.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Prizma – Dominik Jančík / Marek Šilpoch / Oliver Torr