Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž privátní výstavy 99: Běla Kolářová / Jana Kasalová

Do 6. 5. 2022 se mohou vážní zájemci především z řad sběratelů objednat na privátní prohlídku velmi zajímavé výstavy 99: Běla Kolářová / Jana Kasalová, v soukromé galerii Untitled na Praze 5 – Újezdě, která se koná u příležitosti nedožitých 99 let Běly Kolářové. Výstava je koncipovaná jako dialog dvou umělkyň různých generací, jež mají mnoho společného. Běla Kolářová i Jana Kasalová objevily estetické hodnoty v drobných věcech každodenního života. Jejich zdánlivě klidná díla jsou plná překvapivé energie.

Kontakt pro objednání privátní prohlídky: info(zavináč)untitled-art.eu

Běla Kolářová (1923–2010), zakládající členka umělecké skupiny Křižovatka a žena předního českého výtvarníka Jiřího Koláře se dnes těší uznání doma i ve světě zejména díky svým experimentům s fotografií a jemným asamblážím předmětů každodenní potřeby. Inspiraci nacházela v lehce přehlédnutelných maličkostech. Svou tvorbu zakládala na pečlivém pozorování zdánlivě obyčejných předmětů a následném odklonění od jejich původních významů. Během svého života v Praze a v Paříži, vytvořila, experimentální dílo, které se točí kolem jazyka a formy, struktury objektu a geometrie. Její komplexní tvorba – fotografie, koláže, instalace, kresby – ovlivněné dadaistickou ironií a konstruktivismem.

Jana Kasalová (1974) má mimořádnou schopnost vizualizovat ve struktuře obrazu mimovolná poselství obsažená v různých projevech konceptuálního myšlení. Ve svém díle soustavně otevírá nové výrazové možnosti. Daří se ji evokovat velmi zvláštní časoprostorový kontakt, díky němuž do jejích děl pronikají lidské, rostlinné i zvířecí prvky. Výsledný obraz je tvořen sítí nečekaných spojení. Ale především je zde patrná nevyčerpatelná snaha se vyjadřovat různými znaky lidské přítomnosti. Její díla jsou prodchnuta esencí lidské citlivosti, schopností rekonstruovat myšlenku vzájemné symbiózy mezi magickou imaginací a hmotným světem

www.kasalova.eu

Kurátorka: Miroslava Hájek

„Untiled je galerie zaměřená na prezentaci středoevropského poválečného a současného umění. Poskytujeme poradenství v oblasti pořizování nebo prodeje umění. Pomáháme s orientací na mezinárodním trhu s uměním, budujeme privátní i korporátní sbírky.“Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž privátní výstavy 99: Běla Kolářová / Jana Kasalová