Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Praha 6 Cihelná: Historické cihelny a kolkované cihly

12. 7.-20. 8. / Písecká brána / Historie

Do 20. 8. 2023 je v Písecké bráně, K Brusce 5, Praha 6,  přístupná velmi zajímavá výstava Praha 6 Cihelná: Historické cihelny a kolkované cihly.

Na území Prahy 6 kdysi fungovalo 31 cihelen.

Výstava představuje jednotlivé zaniklé cihelny z území Prahy 6, jejich historii a cihlářské zboží, které v konkrétních provozech vzniklo. Prohlédnout si můžete historické fotografie, mapy a plány, ukázky dobových reklam a cihlářské literatury, ale hlavně kolkované cihly a další stavební prvky z pálené hlíny z rozsáhlé sbírky Jana Zavřela.

Značný podíl geologického podkladu území Prahy 6 tvoří zeminy, které byly využitelné právě v cihlářství. Jde zejména o spraše a sprašové hlíny – převážně prachovité a vápnité hlíny vátého neboli eolického původu. Dále zde vystupují souvrství jílových břidlic, jejichž zvětraliny patřily též k oblíbeným surovinám pro výrobky z pálené hlíny. A na více místech se vyskytují mocná souvrství jílovitých a drobně kamenitých svahovin vhodných k formování a pálení běžných cihel. Kvůli příznivým geologickým poměrům byla šestka pro rozvoj cihlářského řemesla přímo předurčena.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Praha 6 Cihelná: Historické cihelny a kolkované cihly