Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž pop-up výstavy Jozefa Gašpierika: Welcome on board

Do 26.10.2017 bude v budově bývalé Legiobanky / paláci Archa, Na Poříčí 24, Praha 1, pouze pro velmi vážné zájemce z řad sběratelů a odborné veřejnosti přístupná zajímavá výstava obrazů Jozefa Gašpierika.

Expozici je mimo vernisáž možné shlédnout pouze s osobním doprovodem autora po předchozí telefonické dohodě na +420 724 671 531.

Výstavou W. O. B. otevírá Jozef Gašpierik nový cyklus své tvorby; ten je stylově uvolněný, jemný v tónech a kombinovanější v možnostech využití formy. W. O. B., tedy Welcome on Board (Vítej na palubě) je pro Jozefa přelomovou výstavou z několika důvodů. Tím nejzásadnějším je narození dcery Elly, která se stává dalším inspiračním podnětem. Vítá jí na světě a ve svém životě, jako změnu odrážející se do mnoha oblastí života včetně malování. Vývoj uměleckého rukopisu je toho částečným důsledkem. Sám o sobě je spojen se zodpovědností k tvůrčí práci, úsilím i ctižádostí. Kromě obrazů je tak na výstavě v důsledku tohoto posunu možné prezentovat i další formy výtvarné tvorby jako je např. kubistický stůl vytvořený uměleckým truhlářem podle předlohy obrazu „Busta“. Toto věrné zhotovení je důstojným a velmi elegantním solitérem výstavy, proto stolu i obrazu byla vyčleněna celá místnost. Mnohotvárnost expozice je doplněna tematickou video-projekcí týkající se tvorby autora, květinovou výzdobou aranžovanou v designových květináčích a objekty z galerie Kubista. Širší využití výtvarných prostředků je samozřejmě nejvíce patrné právě v malbách. Změnu zde můžeme zaznamenat v přirozeném posunu od plných robustních čar a barevné i materiálové mohutnosti k útlým linkám, volnosti v zaplňování plochy obrazu a jisté ležérnosti. Přechod od nejjednoduššího geometrického tvaru směřuje k hravosti, charakteristickému atributu výstavy W. O. B.

Jozef Gašpierik (*1983) je představitelem současné československé malby. Jeho tvorba je jasná a přímočará, kombinované techniky sestávající ze sytých pastózních nánosů akrylu a ve spojení se subtilní linkou tuše jsou nezaměnitelné. Kromě plátna jako podkladového materiálu začíná pro své obrazy využívat také dřevovláknité desky (tzv. sololaky), které narušuje vyškrabáváním a zářezy, aniž by tím byla nenarušena komplexita celkového díla. Přestože tvarovost postupně abstrahuje, nepřetržitá inspirace kubismem je v Josefově tvorbě stále zjevně patrná. Nezapře se v ní ani původně vystudovaný obor užitého umění, které na výstavě WOB vůbec poprvé zavádí také do výstavního konceptu.

Výstava je prodejní.

Výstava W. O. B, čili Welcome On Board je uměleckým site-specific projektem vzniklým ve spolupráci výtvarníka Jozefa Gašpierika a realitní investiční skupiny CPI Property Group, která pro tyto účely poskytla historické interiéry 1. podlaží Paláce Archa v Praze Na Poříčí. Tento osvícený přístup umožňuje v praktické podobě ukázat fungující synergii dvou různě vyhlížejících oborů – realit a umění. Takový počin je současně cenným přínosem do stále se rozvíjející interdisciplinární oblasti tzv. „Arts Meets Business“. Díky spolupráci těchto subjektů a přesahu jejich jednotlivých činností, které se vzájemně doplňují, může vzniknout mnohovrstevnaté komplexní dílo oslovující cílové skupiny s opravdovým zájmem o kreativní tvorbu. Umění je moderním způsobem začleněno do živého prostoru, stává se jeho potřebnou a nedílnou součástí a vytváří inspirující prostředí, které je nesmírně důležité pro jakoukoliv lidskou duševní činnost. Jozef Gašpierik, CPI Property Group a další společnosti i jednotlivci, kteří se na realizaci projektu podíleli tak chtějí ukázat, jak moc považují tvůrčí práci a vzájemnou spolupráci za důležitou, a jaké výsledky přináší koncepční úsilí a činorodost.

Palác Archa je památkově chráněnou budovou navrženou známým českým architektem Josefem Gočárem, postavenou v letech 1921-1923. Bývalá budova Legiobanky je typickým představitelem rondokubismu. Reprezentativní sloupová předsíň v 1. patře, kde se koná výstava, patří k prostorům s výjimečným výtvarným a barevným pojetím. Dominantou je mohutná prosklená kopule, která přivádí do prostoru přirozené světlo. Harmonii celku dotváří vysoké stropy, elegantní svítidla, mříže, zábradlí, kliky a dveře. Budova dnes slouží především jako administrativní sídlo společností.  Právě historické prostory jsou ideálními reprezentativními kancelářemi spojující uměleckou hodnotu s moderně fungující budovou s výbornou dostupností a službami.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž pop-up výstavy Jozefa Gašpierika: Welcome on board