Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pokaždé Obraz: Jérome Boutterin, Kristýna Šormová, Kateřina Štenclová, Jean-Marc Thommen

20. 2.-26. 3. / Francouzský Institut / Malba

Do 26.3.2019 bude v Galerii 35 Francouzského Institutu, Štěpánská 35, Praha 1, přístupná zajímavá skupinová výstava Pokaždé Obraz: Jérome Boutterin, Kristýna Šormová, Kateřina Štenclová, Jean-Marc Thommen.

Francouzský institut v Praze vás srdečně zve na výstavu Pokaždé obraz. Profesor Miroslav Petříček, filozof a člen Akademie věd ČR v této výstavě představí čtyři  abstraktní umělce, dvě české malířky Kateřinu Štenclovou, Kristýnu Šormovou a dva francouzské abstraktní malíře Jèrôma Boutterina a Jean-Marca Thommena, které spojuje aktuální zamyšlení nad smyslem a způsobem abstraktního vyjádření obrazu.

„Paříž a Praha, anebo kterákoli jiná místa zde i tam, jakkoli geograficky vzdálená, mají k sobě blízko, protože jejich kultura vyrůstala ze společných základů. Navzdory dálce se vždy setkávají zblízka. Každá výstava je novou příležitostí toto blízké setkávání zvláštního druhu tady a teď znovu ukázat a dosvědčit. Až potud je vše jednoduché. Složitější je to ale tehdy, začneme-li uvažovat, co za zvláštní událost je setkávání obrazů, tento dialog na dálku. Obrazy se setkávají, jsou schopné spolu navázat nějaký dialog, protože to, co je jim rovněž společné, není nějaká věc (námět, forma zobrazování atd.), nýbrž problém, který se snaží řešit, aniž jej mohou formulovat jinak než právě jako obrazy. Filosofie, zejména francouzská, se v několika posledních desetiletích velmi často obrací k umění. Nejčastěji tehdy, klade-li si otázku, co znamená jednoduchá věta: „obraz dává smysl“. Odpověď na ni lze nalézt pouze před obrazy samými, nikoli spekulací a nikoli jen na základě teorie a dějin vizuálního umění.Výstava Chaque fois l’image / Pokaždé obraz je pokusem o jednu z možných” (prof. Miroslav Petříček, Dr.)

……….

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pokaždé Obraz: Jérome Boutterin, Kristýna Šormová, Kateřina Štenclová, Jean-Marc Thommen