Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Poetika mezi abstrakcí a figurací – nejlepší španělské umění 50. a 60. let poprvé v Praze

Do 10.2.2018 bude v Institutu Cervantes, Na Rybníčku 6, Praha 2, přístupná krásná výstava Poetika mezi abstrakcí a figurací.

Tato výstava zahrnuje díla od různých španělských autorů, kteří se podle tradičního přístupu dějin umění zapsali do kategorií abstraktního a figurativního umění, a zároveň je řadíme do Skupiny madridských realistů a do Skupiny El Paso. Dnes jsou všichni tito autoři součástí španělských dějin umění, navíc sdíleli určitý společenský a politický kontext, konkrétně v poválečném období, kdy Španělsko trpělo izolací od ostatního světového dění.

Generační setkání umělců figurativního a abstraktního výtvarného umění vedlo k jejich různorodému ztvárnění potřeby expresivního projevu mladých tvůrců 60. a 70. let během španělské diktatury. Výstava zahrnuje různé exempláře děl, které vzájemně vytváří dialog mezi oběma proudy/směry.

Autoři: E. Parada, A. Avia, Julio López, Francisco López, M. Moreno, Antonio López, I. Quintanilla, M. Millares, M. Rivera, Luis Feito, Antonio Saura, R. Canogar, M. Chirino, J. Francés, A. Suárez, M. Viola, P. Serrano y Lucio Muñoz.

Kurátorky: Marisa Oropesa a María Toral.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Poetika mezi abstrakcí a figurací – nejlepší španělské umění 50. a 60. let poprvé v Praze