Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Petra Skořepová a Jiří Kovanda – Sklizeň

Do 18.10.2020 bude v západním křídle Invalidovny, Sokolovská 24/136, Praha 8, v 1.patře (vstup je ze západu – od města), v prostoru studia Alta, zdarma přístupná zajímavá výstava Petry Skořepové a Jiřího Kovandy – Sklizeň.

Umělecká tvorba Petry Skořepové je neodmyslitelně spjata s jejím osobním vztahem k přírodě, krajině a prostředí, ve kterém žijeme. Téma sklizně je možné nalézt v jejích nejnovějších dílech, které připravila speciálně pro prostor Invalidovny, a to v nejrůznějších souvislostech a významech. Sklízíme nejen to, co jsme si zaseli my sami, ale i to, co před námi zaseli jiní.
Jiří Kovanda, kterého si k sobě Skořepová přizvala jako hosta, reaguje svým originálním (zdánlivě jednoduchým, a přece myšlenkově bohatým) způsobem na její vystavená díla, specifické prostory Invalidovny i samotné téma sklizně. Kovanda, jeden z nejvýznamnějších českých umělců současnosti, se ve své tvorbě často věnuje obyčejným věcem a materiálům – použitým, odloženým, možná tak běžným, až se v jistém slova smyslu stávají neviditelnými.
Citlivý a pozorný přístup k druhému člověku, k prostředí, ve kterém žijeme, a k věcem, které nás obklopují – to oba vystavující umělce spojuje, vzájemně obohacuje a ve společné tvorbě přivádí do nových, neprozkoumaných situací.
 
Kurátor: David Bláha
 
Artbiom.cz
Výstava Sklizeň je úzce spjata s internetovou databází Artbiom.cz. Ta si klade za cíl na jednom místě sjednotit nejrůznější projevy umění a kultury, které se věnují tématům životního prostředí, šetrnosti a citlivosti, vztahu ke krajině a přírodě nebo klimatické změně. Jednou z hlavních motivací projektu je zvýšit povědomí o daných tématech a vytvořit platformu k setkávání současného výtvarného umění, literatury, divadla, filmu, hudby, teorie umění a dalších disciplín, které se těmto věcem věnují.
 
….
Všechny fotky z výstavy: Honza Ch.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Petra Skořepová a Jiří Kovanda – Sklizeň