Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Petra Šimková: Nepolapitelná

Do 9.2.2020 bude v Galerii 35 Francouzského Institutu, Štěpánská 35, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava fotografií Petry Šimkové: Nepolapitelná.

Úvodní text kurátorky Terezie Zemánkové:

Princip své tvorby Petra Šimková pregnantně vyjádřila ve francouzském názvu jedné své série Captive insaisissable, jenž lze s jistou licencí přeložit do češtiny jako „uchvácení nepolapitelného“. Stejným souslovím definovala již roku 2000 téma své diplomové práce, kterou završila svá studia vizuálního umění na pařížské Sorbonně. A právě od této doby její tvorbu žene touha zaznamenat těkavé vjemy a emoce formou fotomontáží, v nichž se zároveň odráží křehkost a transparentnost skleněných vitráží, kterým se věnovala dříve, na střední umělecko-průmyslové sklářské škole v Kamenickém Šenově.

„Krutoněžné“ foto-autoportréty, impresionistické fotografie z měst či zcela abstraktní fotografie vznikají jako forma jejího intimního deníku. Prchavé, avšak zároveň klíčové okamžiky se silným sentimentálním nábojem, které se staly předmětem jejího uměleckého zájmu, nelze zachytit pouhou fotkou, neboť soubor vjemů a pocitů, které je určují, je mnohem komplexnější, nežli výsek skutečnosti, jenž se vejde do jednoho záběru.

Fotografie snímané dlouhou expozicí následně metodou digitální fotomontáže kombinuje s fotografiemi přírodních struktur a městských prostorů či manualnímy zásahy přímo do fotografie, které pořídila převážně na třech, pro ni osudových místech – v Praze v Pařiži a na tropickém ostrově Bali.

– Terezie ZemánkováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Petra Šimková: Nepolapitelná