Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Petra Ševčíková: Vymeraný čas

16. 4.-13. 5. / Galerie Prokopka /

Do 13.5.2018 bude v Galerii Prokopka, Prokopova 9, Praha 3, přístupná zajímavá výstava obrazů Petry Ševčíkové: Vymeraný čas.

Petra Ševčíková ( narozena 1979 ) absolventka Ateliéru malby prof. J. Bergera na VŠVU v Bratislavě. V malbě se přesunula od expresivních velkoformátových obrazů k současnému umírněnému malířskému projevu do menších intimnějších formátů. Kromě malby experimentuje i s jinými materiály např. plstěné obrazy – objekty, sešívané obrazy – objekty aj.. Někdy do obrazů vkládá i část textu, který bývá součástí její vlastní poezie. Široké pole tvorby poukazuje na téma lidských vztahů i autorčiných mezilidských zkušeností.

Výstava VYMERANÝ ČAS se skládá z menších figurální obrazů ( olej, akryl ) převážně s postavami žen. V kompozici prostoru se setkáváme obvykle jen s jednou figurou zastavenou – zmraženou časem. Proto nás nepřekvapí, že prvotní inspirací sloužily pro malířku staré fotografie sportovkyň. Rozehrály u ní fascinaci v momentu zastavení, tento pocit v nás může vyvolávat z příběhu obrazu trochu absurdní myšlenky ( žena na nepružné trampolíně, žena plavkyně má možnost skočit nebo vyskočit z klobouku, lukostřelkyně bez terče ajj.) jako některé životní situace.

Ševčíková má za sebou řadu společných i samostatných výstav. Zajímavé jsou i její další činnosti kurátorská v Galerii 23PERCENT ( Bratislava ), organizační ( pořádání veřejných čtení poezie ) i publikační ( VLNA, JAZDEC ). V případě zájmu o vystavené obrazy, kontaktujte kurátorku výstavy.

Výstavní plán galerie Prokopka směřuje k mladé a střední generaci výtvarníků, má obsáhnout všechny výtvarné obory od malby až po nová média.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Petra Ševčíková: Vymeraný čas