Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Petra Polifková: Rozlučka se svobodou

Do 14.8.2019 bude v Prague Gallery „Art of bathrooms“ by Laufen, I. P. Pavlova 5, Praha 2 (vstup z Legerovy), přístupná zajímavá výstava obrazů Petry Polifkové: Rozlučka se svobodou.

Pro malířskou tvorbu Petry Polifkové je charakteristická civilistní tématika. Náměty běžného dne jsou budovány s porozuměním pro barevnou skladbu obrazu a se smyslem pro zachycení situační atmosféry. Uplývající čas se tu proměňuje v zastavení, která divákovi umožňují poklidně spočinout a užít si pomíjivosti chvil v jiné, meditativní rovině.

Výstava Rozlučka se svobodou zpřítomňuje proměnu v díle autorky. Z obrazů se postupně vytrácejí motivy a náměty spojené se studentským životem a trávením volného času a nahrazuje je nové spektrum témat spojených s rodinou a rodinným zázemím. To, co zůstává, je specifická intimita malířských výpovědí a osobitá barevnost, která rozsvěcuje všednost a přetváří ji v plnohodnotný zářivý svět.

Petra Polifková (nar. 1985 v Praze) absolvovala v letech 2005–2011 pražskou Akademii výtvarných umění, malířský atelier prof. Jiřího Sopka. Studium si v letech 2008–2010 rozšířila pobytem na Hochschule für bildende Künste v Drážďanech v ateliéru malby a grafiky, prof. Petera Bömmelse. Věnuje se médiu malby, příležitostně ilustraci.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Petra Polifková: Rozlučka se svobodou