Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Petra PJOTRA Buzková: Na cestě

Do 20.10.2019 bude v Galerii pod Palmovkou ve foyer Divadla pod Palmovkou, Zenklova 34, Praha 8, přístupná zajímavá výstava Petry PJOTRY Buzkové: Na cestě.

Petra Pjotra Buzková absolvovala Fakultu výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, kde studovala malbu v ateliéru doc. MgA. Petra Kvíčaly. Hlavním autorčiným vyjadřovacím prostředkem je malba, ve které klade důraz na citlivé zacházení s barvou. Tématem jejích obrazů je zejména její osobní svět, ve kterém se v současné době se věnuje přírodě a bytí člověka v ní. Výstava prezentuje nejnovější tvorbu ze tří cyklů, které autorka postupně rozšiřuje.

Každý se ve své hlavě vydáváme opakovaně na cestu prostřednictvím vlastních myšlenek. Pjotra umožňuje divákovi skrze svou tvorbu „čtení svých myšlenek“, ale zároveň jej navádí na jeho vlastní cestu. Výstava Na cestě je tedy reflexe cesty vnitřního člověka, můžeme mu říkat duše, která je v obrazech symbolicky vyjádřena stylizovanými postavami nebo bytostmi fantaskními, vycházejícími ze studia reálných živočichů. Všechny postavy či živočichové v obrazech jsou symbolickým vyjádřením mého vztahu k přírodě a jejího individuálního vidění a touha v ní být více zastoupena fyzicky. V některých obrazech je krajina vyjádřená téměř prázdnem, čímž reaguji na ony intenzivní, ale rozostřené vzpomínky. Na cestě je o duševním propojení člověka a krajiny a o nacházení jejích krás na místech, na kterých bychom je možná zprvu nehledali.

Všechny fotografie z výstavy a vernisáže: anyArtFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Petra PJOTRA Buzková: Na cestě