Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Petra Nováková – Ondreičková: Vesmír

1. 4.-19. 4. / Nová síň / Instalace

Do 19.4.2015 bude v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Petry Novákové – Ondreičkové: Vesmír.

Aktuální výstava Petry Novákové – Ondreičkové je zaměřena na téma Vesmír. Používá přitom svou vlastní autorskou techniku, kterou sama nazývá kresba nožem, kdy obraz vzniká perforací papíru a jeho vrstvením. Téma Vesmíru přebírá ve své vícevýznamovosti. Vizualitu svých kreseb nožem oproti minulosti posouvá do abstraktní roviny, zhodnocuje principy prostorových možností materiálu. V případě Vesmíru se nevěnuje kosmologickým otázkám, univerzum nechápe jako totalitu všeho, nenárokuje si na absolutnost, ale vesmírem chápe vlastní mentální prostor. Ačkoliv matérii kosmologická věda definuje ve filozofické i fyzikální podobě, aškoliv autorka s ní pracuje výtvarně a tedy i volně. Součástí autorského přístupu k dílu jako k výpovědi je, že autorka recykluje a nově tvoří díla z vlastních uměleckých artefaktů staršího datování, výsledkem je trojrozměrný nástěnný objekt nebo obraz. Svou aktuální tvorbou navazuje na dosavadní cykly: Samota v davu, Biotopy, Horizonty, Genius loci, Eroze, Civilizace.

Petra Nováková – Ondreičková (1968) je autorkou, která nastoupila na scénu v první polovině 90. let, pracuje s instalací vlastních děl jako se základní výstavbovou jednotkou, definuje vztah uměleckého objektu a prostoru. Ve své dosavadní tvorbě se inspirovala literárně-filozofickými texty. Jak již v roce 2009 a 2010 na výstavě Vita Activa, kde reagovala na dílo Hannah Arendtové stejnojmenného názvu, či na ostatní výstavě v roce 2012 věnované tématu Genius loci inspirované knihou Ch. Norberg – Schulze, který se vyjadřoval k fenomenologii architektury.

Petra Nováková – Ondreičková studovala na Škole uměleckého průmyslu v Bratislavě, následně na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze v ateliéru Adély Matasové. Zúčastnila se mnoha výstav doma i v zahraničí jako například:

Real – Utopic Breakfast (Míčovna Pražského Hradu v Praze, ČR, 1992),
Germination Europe 8 (Breda, Varšava, Atény, Madrid, 1993 – 1994), Marginalia (Považská galerie umění Žilina, 1994), Česko – slovenská zahrada (České a Slovenské velvyslanectví Londýn, GB), Pars pro toto (Slovenská národní galerie Bratislava, 1995), Sen o muzeu (Považská galerie umění Žilina, 1995), Paradigma žena (Považská galerie umění Žilina, 1996), Mezisvět (Slovenská národní galerie Bratislava, 1998), Vzdálené podobnosti (Národní galerie Praha, 1999 – 2000), Slovak Art for Free (Biennale di Venezia, SK – CZ pavilon 1999) a další.

Její díla jsou zastoupena ve sbírkách Slovenské národní galerie v Bratislavě, v Středoslovenské galerii v Banské Bystrici, v cizině je to Galerija Miroslav Kraljević Zagreb v Chorvatsku a v mnoha soukromých sbírkách.

Kurátorka výstavy : Ivana MoncoľováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Petra Nováková – Ondreičková: Vesmír