Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Petra Křivová: Krystalizace

20. 7.-19. 10. / Galerie výklady AXA / Instalace

Do 19.10.2017 bude ve Výkladech AXA (ve vstupní pasáži hotelu AXA), Na Poříčí 40, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Petry Křivové: Krystalizace.

Kurátorka výstavy: Iva Mladičová.

V souboru sádrových reliéfů Křížová cesta, jímž Petra Křivová diplomovala roku 2015 na pražské Akademii výtvarných umění, je význam jednotlivých Zastavení vyjádřen „dějem tvarů“. Podstatná témata příběhů autorka transformovala do živosti formových vztahů. Podobný výrazový princip použila i v šestici sochařských prací pro Výklady AXA. Jejich tvary připomínají krystaly, počet i směr hran a ploch nesou konkrétní významy. V sestavě se autorka zabývá tématem komplikovanosti roviny vnitřní psychologie a možnostmi řešení reálné situace. Uvažuje o existenci rozhraní mezi nehmotnou myšlenkou a jejím „zhmotněním“ v čin. V řadě záznamu stádií řešení dilematu spatřujeme proces vědomého zacházení s jasným tvarem a kontinuální přítomnost „středu“. O přepisu daností reality lze hovořit i v autorčině instalaci ze sádrových plastik Uvnitř vně (2017), vytvořené pro konkrétní architekturu, nebo u dvojplastiky Trychtýře (2014) inspirované básní Christiana Morgensterna. Z prací Petry Křivové obecně vnímáme specifické partnerství citu a rozumu. Přičteme-li k němu autorčin autentický zájem o křesťanskou tematiku, nalézáme ideovou spřízněnost s úvahami Richarda Weavera, který ve své knize Ideje mají následky připomíná závislost logiky na „metafyzickém snu“ a proces abstrahování vnímá jako schopnost „nahlížet na věci pod zorným úhlem věčnosti“.

Petra Křivová (nar. 1988 v Uherském Hradišti) studovala v letech 2004–2008 Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (obor kamenosochařství) a v letech 2009–2015 Akademii výtvarných umění v Praze (sochařský ateliér Jindřicha Zeithammla; v letech 2011 a 2015 obdržela Ateliérovou cenu AVU); absolvovala stáž na Akademie der Bildenden Künste v Mnichově (2013–2014). Roku 2014 vystavovala v GAVU v Praze – Ticho po pěšině (společně s Adamem Velíškem); v roce 2017 proběhla její samostatná výstava Trychtýře v pražské Galerii Makráč a letos realizovala instalaci Uvnitř vně v pražské Karlově ulici. Od roku 2004 jsou její práce četně zařazovány na společné výstavy, např.: Umění pomáhat, Uherské Hradiště – Veselí nad Moravou – Kroměříž, 2006; Sochy na parkovišti, Malostranské náměstí, Praha, 2014; Andante, České centrum Milán, 2015; Klášterní zahrada 2016, Galerie Dům v Broumově; No Goddess of Memory, MAGMA Contemporary Art Space, Saint George, Rumunsko, 2016; nebo Sochy Šmeralovy vily, Sv. Kopeček, Olomouc, 2016. Zúčastnila se několika dřevosochařských sympozií v Německu a Itálii, je autorkou realizací Trychtýře na vrch Vítkov v Praze (2014) a Wir 2/My 2 v německém Selbu (2016).

Možnost prodeje vystavených děl / Items Available for SaleFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Petra Křivová: Krystalizace