Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Petr Veselý: O vteřinu později …

7. 9.-8. 10. / Galerie Petr Novotný / Malba

Do 8.10.2016 bude v Galerii Petr Novotný, Heřmanova 35, Praha 7 (kousek nad Veletržním palácem), přístupná zajímavá výstava obrazů Petra Veselého: O vteřinu později …

Na první výstavě nové poprázdninové sezóny představuje svou tvorbu z poslední doby brněnský autor Petr Veselý. Výstava je zaměřena na jeho malířské dílo, známý je i jako tvůrce kreseb, objektů a instalací. Autor je s touto galerií spojený již řadu let, od roku 2003 je to jeho čtvrtá výstava v této galerii.

Petr Veselý se narodil roku 1953 v Brně. V letech 1973 – 1979 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Samostatně začal vystavovat v roce 1981. Roku 1993 se stává členem Umělecké besedy v Praze. Od roku 2002 do 2007 vedl atelier malby na FaVU VUT v Brně.

Tvorba Veselého se vyvíjí plynule bez velkých zvratů jak po stránce obsahové, kde stále převažují předměty či situace z autorova bezprostředního okolí a díla s užitím geometrie, která ale opět vychází z konkrétních předmětů, tak po stránce formální, kde většina pláten je opět pojednána v redukované barevnosti, zejména v šedé, méně pak v červené. Autor k výstavě uvádí: „Před lety jsem měl možnost malovat oltářní obraz s tématem Večeře v Emauzích. Když jsme s jáhnem Václavem rozjímali před rozmalovaným obrazem, povídá mně nečekaně: „a co kdybyste to namaloval o vteřinu později“. V evangeliu sv. Lukáše se totiž píše: „Tu se jim otevřely oči a poznali ho (míněno Krista); ale on zmizel jejich zrakům.“  (Ekumenický překlad Nového zákona; 24,28) Fascinující podobenství, ale i vnitřní zkušenost. Ve chvíli, kdy něco rozpoznáváme, přivlastňujeme si, dotýkáme se, tak nám „to“ mizí. Jako kdyby se dotek trychtýřovitě otevíral někam do neznáma….“

Petr Veselý je jeden z mála autorů, kteří si i po šedesátce uchovávají stále vysokou kvalitu své tvorby. Mohli jsme se o tom přesvědčit na jeho loňské bilanční výstavě v Galerii Rudolfinum a můžeme to vidět i na této aktuální výstavě.

Otevřeno úterý – pátek 12 – 18 hod.,

sobota po domluvě.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Petr Veselý: O vteřinu později …