Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Petr Písařík a Jakub Švéda: Open this side

Do 27.7.2020 bude ve výstavních prostorách projektu Hybernská 4, Praha 1, přístupná zajímavá a hustá výstava Petra Písaříka a Jakuba Švédy: Open this side.

Úvodní text Filipa Kazdy k výstavě:

Petr Písařík a Jakub Švéda patří mezi přední umělce své generace. Oba se již od 90. let ve své práci věnují tématům, které jsou aktuální právě v současnosti a stávají se trendem nejen ve výtvarném umění (recyklace, ekologie apod.). Zároveň jsou to i tvůrci, kteří pokořují hranice mezi uměním a designem. A to jsou hlavní spojovací rysy, které je předurčují k práci s prostorem. Je nám velkou ctí, že umělci jejich kvalit pomáhají při zrodu nového výstavního patra a věří ideálům, které činí Kampus Hybernská jedinečným živým místem.

Slib: „Jako „společenský živočich“ je člověk podstatně odkázán na spolupráci. Protože zároveň svá jednání plánuje a rozvrhuje do budoucnosti, má pro něho velikou cenu, pokud by se mohl spolehnout na to, co udělají (nebo naopak neudělají) druzí. O významu slibu svědčí například to, že místo slova „slib“ může slibující také „dát své slovo“. Člověk, který slibuje, si tak vytváří závazek, který by jinak neměl.“
̶ Aristotelés

Inspirací pro tuto výstavu byl jeden dávný slib dvou již zmiňovaných umělců, který dodnes nebyl naplněn. Vznikem nového přátelství bylo oživeno přátelství staré a vznikla tak unikátní výstava pro slavnostní otevření galerijního patra v Kampusu Hybernská.

Chceme touto výstavou poděkovat Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Magistrátu hlavního města Prahy za úžasný počin v oblasti neprobádané, novátorské a výrazně prospolečenské. Chceme poděkovat za projekt, který nám umožnil vykonat nečekané věci, který nám umožnil propojovat vědu, umění a veřejnost.

Výstavou OPEN THIS SIDE se také snažíme otevřít dialog o prohloubení takové spolupráce a chceme ukázat další možnosti zapojení umění do projektu Kampus Hybernská. Bez pomoci přátel by se zde mnohé nepodařilo zrealizovat a ani při této instalaci tomu nebylo jinak. Musím proto také poděkovat všem těm, kteří tak učinili a pomohli výstavě vzniknout.

Přátelství je to nejcennější, co jsem zde objevil a myslím, že je to také to nejpodstatnější, co takový projekt může mít.

Musíme si však takové vztahy chránit a hýčkat, protože jsou vzácné, protože jsou křehké stejně jako naše umění, jako naše kultura, jako naše společnost.

Filip Kazda
Kurátor výstavy OPEN THIS SIDE
Vedoucí galerijního provozu HYB4

Všechny fotky z výstavy a vernisáže: PetrFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Petr Písařík a Jakub Švéda: Open this side