Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Petr Pelzmann: Malíř

Do 16. 6. 2024 je ve výstavních prostorách Kampusu Hybernská 4, Praha 1, do dvora dozadu a doleva, zdarma přístupná velmi zajímavá a silná výstava Petr Pelzmann: Malíř.

Petr Pelzmann je malíř srdcem a duší, maluje tedy existuje. Dnešní svět je však přehlcen významem a nutností vyprávět, jak kdyby již nevnímal to pronikavé ticho malířské kompozice a hravost barev. Malíř je výstava o malbě, křehkosti a nekonečného boje o překročení hranice v touze po dokonalosti.

Malíř je výtvarný umělec, přetváří svou vizi, zkušenost a vhled do obrazové formy s vlastností uchovat hodnoty. Malíř zaznamenává, popisuje, kriticky se zamýšlí, bádá. Zároveň však vytváří fantazijní svět jedinečný světu jemu vlastní. Kdo je však Petr Pelzmann a co je jeho dílem?

Pelzmann je malíř, samouk, jeho učitelé jsou minulost a přítomnost. Obdivuje díla starých mistrů, avšak s neutuchající vervou překračuje lásku k jejich dílům k nalezení svého rukopisu. Tu v místnosti je mísa s ovocem – zátiší – ideální obraz, dokonalé proporce, avšak dílo končí v zapomnění pro svou perfekci. Autor se nespokojí s perfektním zpracováním formy. Re-interpretuje, ničí, přetváří a dekonstruuje pro nalezení rukopisu, jenž padne jeho zalíbení. Otázkou jsou tendence a pohnutky autora vůči jeho dílu. Je to důvěra či nedůvěra? Radosti nebo smutek? Deprese či život?

Pelzmann se nachází někde mezi a z toho čerpá, je oddán této skutečnosti, této nejistotě a až naivním způsobem sní o lepším životě, o lásce a souznění. Dílo Petra Pelzmanna má k dokonalosti daleko, a právě proto je dokonalé. Nesměřuje svou prací k trendům uměleckých děl či postupům v současné malbě, maluje a tím existuje. Zdá se to naivní? Mohlo by, ale není. Je malířem srdcem i duší, božskou či prokletou, ale kdo opravdu toto přičinění může posoudit? V jeho dílech je esence, kterou dnes člověk obdivuje v mnohačetných sbírkách umění. Je svým způsobem nejisté, ale v této nejistotě se nachází bravurní přirozenost a krása s již zmíněným rukopisem autora. To, co nacházím v prostoru ateliéru Pelzmanna, mě nepřestává uchvacovat, různé studie, odstřižky pracovních listů, nedokončená plátna povalující se v prostoru ledabyle doplňují celkovou atmosféru malířova pokoje. Jsem inspirován, procházím každým drobným znamením a nestačím se divit. Pelzmannuv svět je esencí, proč umění je uměním. Neutuchající rozhovor a vhled, inspirace, proces vzniku.

Kurátoři: Filip Kazda, Michal ŠtochlFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Petr Pelzmann: Malíř