Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Petr Pavlenskij: Byrokratická křeč

Do 21.8.2016 bude v Karlin Studios, Křižíkova 34, Praha 8, přístupná výstava Petr Pavlenskij: Byrokratická křeč.

Petr Pavlenskij je ruský performer, konceptuální umělec a politický aktivista. Jeho nejznámější performancí je Fixace (2013), kdy si na chodník moskevského Rudého náměstí přibil genitálie, aby tak demonstroval proti proměně Ruska v policejní stát. V listopadu 2015 zapálil vchodové dveře do sídla ruské Federální bezpečnostní služby FSB. Za tento čin byl v moskevském vězení do června 2016. Karlín Studios projekt je jeho první výstava po osvobození.

„Dne 10. listopadu, v Den zaměstnanců orgánů pro vnitřní záležitosti, v 13:00 proběhla umělecká akce s názvem Fixace. Obnažený člověk seděl na Rudém náměstí a díval se na své genitálie přibité ke kremelské dlažbě. Tuto akci lze vnímat jako metaforu apatie, politické lhostejnosti a fatalismu současné ruské společnosti. Možnosti jednat nezbavuje společnost zvůle úředníků, ale fixace na vlastní porážky a ztráty, která nás čím dál pevněji přitlouká ke kremelské dlažbě. Z lidí se tak stává armáda apatických soch, které trpělivě čekají na svůj úděl. Státní moc dnes přetváří celou zemi na jeden velký vězeňský tábor, nepokrytě okrádá občany a finanční toky využívá k posílení policejního aparátu a dalších silových složek. Společnost zapomíná na výhodu své početní převahy a tuto svévoli dopouští, čímž urychluje vítězství policejního státu.“ Výpověď Petra Pavlenského v souvislosti s jeho akcí 10. 11. 2013 na Rudém náměstí od 13:00 hod. do 14:30 hod.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Petr Pavlenskij: Byrokratická křeč