Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Petr Nikl: Světloplach

8. 6.-17. 9. / SmetanaQ /

Do 17. 9. 2023 je ve 2.patře centra umění a designu SmetanaQ, Smetanovo nábřeží 4, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Petra Nikla: Světloplach.

Světloplach Petr Nikl rozehrává ve SmetanaQ Gallery světelné a zvukové proměny
Jeden z nejznámějších umělců současné české scény Petr Nikl připravil částečně procesuální instalaci reflektující prostory SmetanaQ Gallery ve vazbě na její sousedství s řekou Vltavou a pražským panoramatem. Výstava Světloplach vznikla v autorské spolupráci s fotografem Honzou Sakařem a hudebním alchymistou Ondřejem Smeykalem. Petr Nikl vytvořil pomocí camery obscury světelné hry, které hudebně doprovází na komplex svých strunných nástrojů, ve zvukovém dialogu se přidává Ondřej Smeykal s tradičním australským nástrojem, gongem a elektronikou. Vystaveny jsou i Niklovy obrazy, jimiž reaguje na své stylizované portréty – fotografie na plechu pořízené Honzou Sakařem. Výstavu, připravenou kurátorem Petrem Vaňousem, rozšiřují ojedinělá večerní vizuálně-hudební vystoupení pro veřejnost a denní program zaměřený také na dětské návštěvníky.

Koncepce výstavy Světloplach pracuje s podmanivým výhledem na starou Prahu a řeku Vltavu, který nabízejí oba výstavní sály SmetanaQ Gallery. Petr Nikl v jedné z místností rozehrál pomocí tuše a rýžového papíru instalaci, tematizující vodu a její tekutost. Obrazy odráží motiv zrcadlení a neustálé změny, kterou voda v řece nese, zároveň se může paradoxně jevit jako cosi neměnného. Druhý galerijní prostor je postaven na polaritě světla a tmy. Světelné hry vznikají jednoduchou projekcí camery obscury. Petr Nikl projekci doprovodí živou hudbou, využívající komplexu svých strunných nástrojů v experimentálním dialogu se zvuky gongu a didgeridoo, rozehrávaných Ondřejem Smeykalem, jenž je profesionálním hráčem na prastarý nástroj domorodých australských obyvatel. Hudební vystoupení světelně ozvláštní velkoplošná projekce camery obscury, připravená spolu s fotografem Honzou Sakařem. S ním vstupuje Petr Nikl rovněž do dialogu, a to prostřednictvím obrazů, které jsou volným přepisem Sakařových fotografií na plech (ferrotypie). Historickou fotografickou techniku využil Sakař k vytvoření Niklových stylizovaných portrétů. „Cesta světla při pořizování Niklových stylizovaných fotoportrétů si v sobě podržuje určitou ironizující, absurdní temnotu. Jako bychom měli možnost nahlédnout do skrytých tváří umělce, za nimiž se množí, jako hlubinný fraktál, další a další masky. Vnější svět je divadlo, které cosi podstatného skrývá do mnohoznačného kostýmu. Burleskní ráz výstavy míří za kulisy všedních fenoménů, kde se pojmy rozpouštějí v bezprostřední prožitky a ty si hledají nové tvarosloví v jazyce vizuálního umění, performance a hudby,“ uvedl kurátor Petr Vaňous.
Světelné hry mají možnost návštěvníci vnímat i spolu s autorem výstavy. SmetanaQ Gallery připravila k výstavě Světloplach doprovodný program v podobě denního programu a večerních koncertů „Petr Nikl si z výstavního prostoru udělá ve vybraných dnech svůj ateliér. Malí i velcí návštěvníci ho tak budou moci pozorovat nejen při jeho tvorbě, ale někdy budou moci shlédnout jednoduchou projekci camery obscury za jeho hudebního doprovodu na strunně rytmický komplex,“ popisuje za SmetanaQ Gallery Markéta Musilová a dodává: „Petr Nikl bude SmetanaQ Gallery využívat jako svůj ateliér ve dnech 4., 5., 6.července vždy od 11.00 do 18.00.“

Večerní koncerty vtáhnou návštěvníky do vizuálně-hudebních vystoupení. Do neopakovatelných improvizací se promítne naladění přítomných i venkovní podvečerní atmosféra se zvuky nábřeží. Mihotavý odraz vltavské hladiny přenese camera obscura i na stěny galerie a přetvoří ji tak v meditativní prostředí. Kromě koncertů s Ondřejem Smeykalem, propojujících strunně rytmický komplex, didgeridoo a gong, rozezní Nikl také řecký strunný drnkací nástroj v triu se Zdeňkem Ondruškou a Miroslavem Černým. Večer nazvaný Bezcílné cesty Niklův zpěv spojí s klapkodastrovou kytarou Petra Korbeláře a indickou flétnou Bansuri Jana Kotulána. Improvizace potrvá zhruba hodinu, po skončení bude prostor pro besedu i vlastní aktivitu návštěvníků. Večerní program zahájí vizuálně-hudební vystoupení 9. června, poslední světloplašný koncert se odehraje 6. července. Vstupenky v předprodeji lze zakoupit na portále GoOut.net.
Tvorba Petra Nikla se vyznačuje svébytnou obrazovou poetikou proudící od obrazu a kresby přes performance, loutkové divadlo a hudbu až k poezii. Niklovu uměleckou všestrannost potvrzuje i výstava Světloplach ve SmetanaQ Gallery. Jeho světelnými hrami, doprovázenými fotografiemi na plech Honzy Sakaře a zvukovým dialogem Ondřeje Smeykala, se mohou návštěvníci nechat fascinovat a unášet od 9. června do 17. září. SmetanaQ Gallery je přístupná od úterý do neděle mezi 10:00 a 18:00.

Kurátor: Petr Vaňous

Výstava Petra Nikla, doprovázená fotografiemi Honzy Sakaře a zvukovým dialogem Ondřeje Smeykala, je částečně procesuální instalací reflektující vlastnosti a povahu galerie umístěné na pražském nábřeží v druhém patře. SMETANAQ vás zve do světa světelných a zvukových proměn a her. Součástí projektu je představení hudebního komplexu strunných nástrojů Petra Nikla spolu s experimentálně dechovou hrou na australský nástroj didgeridoo Ondřeje Smeykala. Toto hudební vystoupení světelně ozvláštní velkoplošná projekce připravená fotografem Honzou Sakařem, který do výstavy vstupuje cyklem fotografií na plechu. Kurátorem výstavy je Petr Vaňous.
Součástí zatemnělé místnosti s procesuální instalací budou světlené hry, vytvořené jednoduchou projekcí kamery obskury. Projekci hudebně doprovodí Petr Nikl na komplex svých strunných nástrojů a Ondřej Smeykal na australský nástroj didgeridoo a gong. Po třicetiminutovém vystoupení bude prostor pro vlastní hru dětí.

SmetanaQGallery je umělecká galerie, která věří, že umění patří do běžného života. Prezentaci začínajících umělců napříč výtvarnými styly, genderem i věkem spojuje s již etablovanými autory. Pečlivým kurátorským výběrem dává hlas a prostor těm, kteří chtějí svou tvorbu představit široké veřejnosti. Zaměřuje se na propojení uměleckého světa se světem komerčním, čímž vytváří prostor pro interakci, diskuzi a vzájemnou inspiraci. V neposlední řadě je jejím cílem oživit uměním i veřejný prostor, a proto umělci vystavující v galerii realizují velkoformátová díla také do oken galerie Fasáda.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Petr Nikl: Světloplach