Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Petr Jáchym: Proměna

12. 11.-2. 12. / Galerie Prokopka / Malba

Do 2.12.2018 bude v Galerii Prokopka, Prokopova 9, Praha 3, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Petra Jáchyma: Proměna.

Petr Jáchym neabsolvoval žádnou z českých výtvarných akademií, malbu ani umění dříve nestudoval. Tvorba mu pomohla učinit zásadní obrat v jeho životě a otevřela mu další perspektivy. V obrazové prostoru pracuje nejčastěji abstraktní malbou, tuto zkušenost dále propojuje s designem ( auta, móda, boty, návrhy látek aj.). Výstava PROMĚNA prezentuje cyklus abstraktních obrazů vytvořených technikou akční malby ( cákání, lití, sprejování). Pro různoformátové obrazy je spojujícím faktorem samotný akt tvorby, malování. Díky fyzické činnosti autora vyjádřenými pohyby rukou i energii těla se dostáváme do nitra samotného procesu tvorby. V obrazovém prostoru častokrát ožívají expresivní kontrasty s jemnými detaily cákavých línií, propletenců, skvrn aj.. Některé plochy obrazů mají lehčí uvolněnější charakter dovolující prostupování vrstev jiné mají hmotnější až strukturální podobu. Autor „ pozřel “ touto technikou dále design, módu i realizace ve veřejném prostoru což dokládá malou fotodokumentaci. K dalšímu směřování autora nás odkazuje instalace ve výloze, plastický obraz s figurativními prvky. Svou tvorbu prezentuje na samostatných komornějších výstavách. Pokud Vás vystavená díla zaujala, můžete kontaktovat kurátorku výstavy Markétu Vlčkovou.

Více : www.petrjachym.cz

Výstavní plán galerie Prokopka směřuje k mladé a střední generaci výtvarníků, má obsáhnout všechny výtvarné obory od malby až po nová média.

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Petr Jáchym: Proměna