Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Petr Gruber: Budka na louce se zdá jako míč na hřišti

23. 6.-28. 8. / Nau Gallery / Malba

Do 28.8.2015 bude v NAU Gallery, Korunní 76, Praha 10 (stanice Vinohradská vodárna), přístupná výstava Petra Grubera: Budka na louce se zdá jako míč na hřišti.

Až teď budete odpočívat někde v letní krajině, možná se vám stane, že se zapomenete a nebudete myslet na to, co vidíte. Zůstane vám jen pohled bez významů. Špičky stromů se stanou pozadím pro oblohu, stíny vystoupí do popředí a začnou se sunout po prostoru, louka bude pulzovat jako krev ve vašem těle. Takhle nějak vidí svět děti – přírodu bez měření, zkušenosti a třídění. Tak se dívá Petr Gruber když maluje a to je taky důvod, proč v jeho podání může vypadat větev na trávě jako blesk ve vlasech. (Filip Horyna)

Výňatek z textu ke skupinové výstavě v OGV Jihlava:

Petr Gruber (nar. 1989, Havlíčkův Brod) ve svých obrazech zdůrazňuje atmosféru. Ty mohou asociovat ponurou básnivost a náladovost secese, ovšem současně lze pocítit expresivní až existenciální úlohu barvy. Gruber vychází z bodu osobního zážitku, který nejprve probádává v akvarelu. Odtud následný obraz staví pomocí prolínajících se zákmitů světla, které něco vyjevují a něco nechávají nezřetelné. Realita a sen se potkávají na hranici vzpomínky. Tento psychologizující rozměr prací připomene některé filmové postupy a přesvědčuje, ačkoliv současný výtvarný provoz autorovu evidentnímu romantismu příliš nepřeje.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Petr Gruber: Budka na louce se zdá jako míč na hřišti