Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Petr Dub & Alžběta Říhová: Knihovna vzorů

16. 9.-12. 11. / Kvalitář / Instalace

Do 12. 11. 2021 bude v Galerii Kvalitář, Senovážné náměstí 17, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Petra Duba & Alžběty Říhové: Knihovna vzorů.

Společná výstava Alžběty Říhové a Petra Duba není konfrontací, ale spíše symbiózou, paralelní veřejnou prezentací dvou podobně umělecky orientovaných autorů. Alžběta a Petr patří k svébytným reprezentantům postkonceptuálního umění, či „reduktivních tendencí“, ovšem transformovaných postmoderní lekcí, která resuscitovala spektakulární vizualitu.
U obou autorů je východiskem závěsný obraz. Zdrojem pro formální i významovou hru pak je architektura, respektive její tektonické prvky, ale také dekonstruované elementy archetypizovaného obrazu či fyzikální vlastnosti materiálu. Oba experimentují s multiplikací, serialitou, variabilitou, modulárností. Shodně kladou důraz na materiál a na pečlivé povrchové zpracování vystaveného artefaktu pracující často s iluzivními efekty. Výsledkem je simplifikovaná geometrická forma v podobě hybridních obrazů-objektů nabízející překvapivě bohatý zdroj významů, signifikací, citací a odkazů do historie umění, architektury, společnosti.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
 
Kurátor: Milan Mikuláštík
Grafika: SharpObjects.cz


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Petr Dub & Alžběta Říhová: Knihovna vzorů