Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Petr Bařinka – Ze/mně/ne/ze/mě

6. 11.-21. 12. / Galerie Petr Novotný / Malba

Do 21.12.2019 bude v Galerii Petr Novotný, Heřmanova 35, Praha 7 (kousek nad Veletržním palácem), přístupná velmi zajímavá a hustá výstava Petra Bařinky – Ze/mně/ne/ze/mě. Otevřeno Út – Pá 12 – 18, sobota po tel. domluvě.

Na poslední výstavě letošního roku v Galerii Petr Novotný představuje svou tvorbu pražský malíř Petr Bařinka. Je to jeho premiéra v této galerii. 

Petr Bařinka se narodil roku 1979 ve Zlíně. V letech 2000 – 2007 studoval na VŠUP v Praze v ateliéru ilustrace a grafiky profesora Šalamouna a v ateliéru sochařství profesora Gebauera. V letech 2011 – 2015 pak na VŠVU v Bratislavě v ateliéru malby u profesora Csudaie. Nyní žije a pracuje v Praze.

Na výstavu byly vybrány obrazy z několika posledních cyklů, na kterých autor paralelně pracuje. Ve všech se víceméně odráží současná popkultura, ať již jde o práce více abstraktní nebo epické, figurální, které pak oscilují mezi snem a skutečností. Jejich obsah je snový, pohádkový jen na první pohled, pod povrchem se probouzejí znepokojující představy a fantazie. Plátna jsou často monochromatická, ať již jde o černou, nebo práce zářivě zlaté. Malířovou specialitou je též nemalířský prvek v obrazech – linie, tvořené vlněnou přízí. Neméně důležitou složkou práce tohoto autora jsou práce trojrozměrné, sochařské. Díla jsou to někdy komorní, často však monumentální, převážně z netradičních sochařských materiálů. Na této výstavě je zařazena alespoň jedna ukázka této velmi zajímavé části Bařinkovy tvorby. Autor tvoří i v dalších technikách současného umění, ve fotografii, filmu, animaci, vždy však se svým nezaměnitelným rukopisem.

Autor ke své tvorbě uvádí: „Umění jako výsledek stavu mysli, naplnění plánu duše, spirituální zážitek, meditace, zhmotnění energie do uměleckého díla – hmotného předmětu. To, co ve svém umění vytvářím, ke mně přichází odněkud z neznáma, často nemám racionální vysvětlení, proč dělám právě tohle. Cítím nutkavou potřebu vytvořit právě tohle dílo, na tomhle místě, v tuhle dobu a když s ním oslovím i někoho dalšího, tak je to pro mě nejvyšší zadostiučinění.”

Petr Bařinka začal samostatně vystavovat od roku 2010, od této doby se pevně etabloval na české výtvarné scéně, často vystavuje i na Slovensku. Je zajímavé a podnětné sledovat jeho vynalézavou malbu i sochařskou tvorbu.

….

Dodatečné fotografie ze společenské části vernisáže: fotograf Petr Novotný (není totožný s galeristou)Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Petr Bařinka – Ze/mně/ne/ze/mě