Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Petr Bareš – Obrazy, akvarely, pastely, kresby

19. 10.-24. 11. / Galerie u prstenu / Jilská 14 /

Do 24.11.2017 bude v Galerii u Prstenu, Jilská 14, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Petra Bareše – Obrazy, akvarely, pastely, kresby.

Petr Bareš (1937, Praha) je významný restaurátor obrazů a fresek, který se mimo jiné věnoval a v současné době stále intenzivně věnuje vlastní malířské tvorbě, která zůstávala před veřejností až do nedávna skryta. Petr Bareš patří do generace umělců šedesátých let, který se snaží o expresivní abstraktní vyjádření svých pocitů, postojů a zkušeností. V době normalizace se své tvorby na čas vzdal a postupně se k ní vrací až po roce 1998. Jeho současná tvorba si ponechala abstraktní výraz, který je výsledkem spontánní improvizace respektující harmonii vztahů linií, barev a tvarů.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Petr Bareš – Obrazy, akvarely, pastely, kresby