Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Peter Župník: Paměti noci – Praha 1983

Do 20.8.2017 bude v Nikon photo gallery, Újezd 19, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a skoro až znepokojivá výstava fotografií Petera Župníka: Paměti noci – Praha 1983.

Text kurátorky Nadii Rovderové:

Peter Župník (* 14. 8. 1961, Levoča), se narodil na východním Slovensku české mámě a ukrajinskému otci jako prostřední ze tří sourozenců. Po maturitě na Střední škole umění a řemesel v Košicích v roce 1980 zamířil do Prahy coby jeden z objevů legendárního profesora Šmoka, který pro katedru fotografie FAMU hledal nejvýraznější talenty na středních výtvarných školách bývalého Československa. Župník FAMU absolvoval v roce 1986, od té doby je ve svobodném povolání. V 80. letech se stal členem výtvarné skupiny MOST, je členem sdružení Pražského domu fotografie a členem legendární Slovenské nové vlny. Od poloviny 90. let Peter Župník žije a tvoří v Paříži.

Peter Župník je známý především jako jeden z nejvýraznějších členů tzv. „Slovenské nové vlny“. Na progresivní skupinu osmi slovenských předrevolučních absolventů FAMU upozornila koncem 80. let historička fotografie Anna Fárová. Peter Župník se v rámci skupiny vyprofiloval jako nejpoetičtější z autorů, zároveň se jako jediný obešel bez tzv. inscenované fotografie. Bohatě si vystačil s realitou a obrovskou fantazií a imaginací. Župníkovy černobílé fotografie vycházely z černobílé reportážní fotografie, od počátků však nesly stopy poetičnosti a smyslu pro surreálno. Postupně vykrystalizoval nezaměnitelný autorův rukopis jemných zásahů do černobílé fotografie formou domalby. Výsledné fotografie jsou působivé posunem hranic reality, nacházejí skryté tajemné významy pod povrchem všedních věcí a výjevů. Předměty, příroda, krajina, město, architektura, lidi i zvířata na fotografiích Petra Župníka se přetavují v symboly, předávají nám vzkazy z našeho podvědomí či kolektivního nevědomí, jsou vstupní bránou k hlubokým tušeným vrstvám ukrytým pod povrchem všedního, běžného, poznaného.

Na počátku své kariéry, coby 22letý student FAMU, vytvořil Peter Župník pozoruhodný soubor nočních snímků tehdejší socialistické metropole – Prahy. Po více než 30. letech je tento soubor překvapivě silným svědectvím této doby v předrevoluční Praze. Autor zachycuje město a jeho lidi v noční nahotě odhalované bleskem fotoaparátu – zvědavě, zároveň však citlivě, s fascinací, láskou a empatií. Autor zachytil město v době, kdy neslo tíhu stovek let historie a desítek let komunismu s ošuntělou elegancí, smutkem i nostalgií. Mladý student z východního Slovenska s neotřelým pohledem bez nánosů a předsudků, plný zvídavosti a fascinace odhaloval pro sebe neznámé noční velkoměsto plné duchů minulosti směřující k zatím nejasným zítřkům. Sám toto noční tvůrčí dobrodružství z roku 1983 popisuje takto: „Prahu neznám, pohlcuje mě úplně vším. Hodně se procházím, hltám očima různá místa a zákoutí, která mě oslovují. Je divná doba, hodně věcí nefunguje normálně. Mám rád noc, město je klidné, skoro všichni jsou doma, brzo ráno začíná práce. Noční život existuje pro návštěvníky a německé turisty. Nevyhledávám ho. Začínám fotografovat stopy lidských činností a času. Fascinuje mě schopnost bleskového světla, které jakoby obnažuje, zvýrazňuje a nastoluje nový řád kontrastů. Procházím se nočním městem, které znám ze dne, dívám se bleskovýma očima. Tuším, co to prudké světlo odhalí. Hledám symboly a tvary, zásahy do obyčejných věcí. Hledám svoji fotografii, kompozici banalit, řád chaosu, nechávám se vést naprosto volně svým pohledem a pocitem. Pak sbírám veškerou odvahu a fotografuji chodce, které potkávám. Snažím se zachytit různé typy lidí. Nehledám senzace ani tabu socialistické metropole. Zde nestíhám obraz komponovat, jsem rád, že v té tmě stíhám zaostřit. Po desítkách let probírám archiv a objevuji pražské bleskové negativy. Putuji časem, lovím pocity té doby, pokouším se poskládat mozaiku živých a neživých obrazů, které se během postupných selekcí dávají dohromady a začínají mluvit vlastním jazykem. Jsem opět pozorovatel, tentokrát své vlastní minulosti.“

Soubor PAMĚTI NOCI – PRAHA 1983 / Bleskovýma očima je v Praze představen vůbec poprvé. V roce 2003 byl v jiné podobě, převážně formou diptychů, prezentován v Českém centru v Paříži. Soubor je zde doplněn o několik velkoformátových tisků na papíře a dřevě a také o několik originálních fotografických zvětšenin s domalbou.

Fotografie Petra Župníka jsou součástí kolekce Evropského domu fotografie v Paříži, najdeme je v Centru Georges Pompidou, v Elysejském muzeu v Lausanne, v UMPRUM v Praze a v soukromých sbírkách.

Kurátorka: Nadia Rovderová, Praha, červen 2017Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Peter Župník: Paměti noci – Praha 1983