Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Peter Watkins: Mother Tongue

25. 1.-18. 2. / NoD Roxy /

Do 18. 2. 2022 bude v galerii NoD, Dlouhá 33, Praha 1 (první patro za kavárnou), přístupná velmi zajímavá výstava Petera Watkinse: Mother Tongue.

Výstava Mother Tongue (Mateřsky jazyk) je novou audiovizuální instalací současného britského umělce Petera Watkinse, ve kterém se věnuje zkoumání a apropriaci archivních materiálů své zesnulé matky, která zemřela, když byl ještě dítětem. Watkins již více než deset let využívá média klasické fotografie ke koncepčně preciznímu a formálně pevně uchopenému prozkoumávání témat jako je paměť, trauma či rodinná ztráta. V aktuálním projektu se předmětem jeho umělcko-archivního bádání stává soubor několika málo konrétních osobních věcí, jako jsou deníky a magnetofonové pásky, které po sobě jeho matka zanechala.
 
V dřívějším díle The Unforgetting vytvořil z podobných archivních předmětů specifická zátiší vyznačující se téměř až forenzní precizností. Výsledné fotografie nesly určitou nezaměnitelnou pečeť a současně i jistý Watkinsnův námětový radius – tj. minulost, nahlíženou objektivem fotografovy současnosti.
 
Výstava Mother Tongue však žádné fotografie neprezentuje. Ve svém nejnovějším počinu Watkins ustupuje od fotografikého aparátu a prostřednictvím impozantní objekto-zvukové instalace nechává v nově vzniklém a nabitém kontextu zaznívat matčin hlas vedle vlastního. Vystavené velkoformátové tisky a reprodukce matčiných ručně psaných sešitů, těsnopisů a básní, které si psala, a audiokazet, na které se nahrávala při procvičování anglické gramatiky, byly pořízeny na stadartím barevném skeneru. V jeho práci jsou pozoruhodná témata nepřeložitelnosti, která je spojuje – kódovaná sdělení, abstrakce a zevnějšky, které neodhalují nic ze svého obsahu. Ačkoli se tyto obrazy podobají samotným předmětům, nejsou to dokumenty, ale metafory nepřítomnosti a ztráty.
 
Pro Watkinse je zde důležitý moment intertextuality a povahy jazyka samotného, které společně nahlíží skrze odkrývání své vlastní osobní historie.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Peter Watkins: Mother Tongue