Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Peter Nižňanský & Oldřich Kulhánek: Sochy a grafika

16. 10.-10. 11. / Knupp Gallery / Grafický design

Do 10.11.2019 bude v Knupp Gallery, Revoluční 17, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava Peter Nižňanský & Oldřich Kulhánek: Sochy a grafika.

Peter Nižňanský se narodil 7. července 1956 v Dunajské Strede na Slovensku. Studoval na Střední škole uměleckoprůmyslové v Bratislavě, obor kamenosochařství, a posléze na Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliéru profesora Jiřího Bradáčka.

Věnuje se především tvorbě soch a plastik, monumentálních i komorních, příležitostně též reliéfů a medailí. Jeho plastiky jsou mistrně modelované a brilantně realizované převážně v cínu nebo bronzu. Charakteristického vyznění svých děl dosahuje osobitým uchopením sochařské hmoty.

Jeho dílo se nachází ve sbírkách Ministerstva kultury a v mnoha soukromých sbírkách po celém světě. Své sochy prezentuje jak na samostatných výstavách v České republice, na Slovensku a v zahraničí (Chicago, Paříž, Dijon, Reims, Toulouse, Nice atd.), tak v rámci mnoha kolektivních výstav českých a slovenských autorů. Je členem Sdružení Q.

Peter Nižňanský žije a tvoří v Praze.

Oldřich Kulhánek se narodil 26. února 1940 v Praze.

Studoval na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze v ateliéru profesora Karla Svolinského. Patří k předním českým grafikům a kreslířům posledního půlstoletí. Ve své tvorbě se věnoval leptu, litografii i kresbě. Ilustroval řadu významných literárních děl. Je autorem současných českých bankovek a také více než čtyřiceti poštovních známek.

Jeho dílo je zastoupeno v mnoha světových sbírkách výtvarného umění, mezi něž patří Albertina (Vídeň), Centre G. Pompidou (Paříž), Bibliothèque Royale de Belgique (Brusel), Library of Congress (Washington, D. C.) a Art Institute (Chicago). Za svou tvorbu získal mnoho domácích i mezinárodních ocenění. Zemřel 28. ledna 2013 v Praze.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Peter Nižňanský & Oldřich Kulhánek: Sochy a grafika