Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Peter Fabo – výstava Space for sale a křest knihy Nail Art

4. 5.-16. 6. / Ateliér Josefa Sudka /

Do 16.6.2017 bude v Ateliéru Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1 (po zazvonění třemi průchody pořád rovně dozadu a přes dvůr), přístupná výstava Petera Faba: Space for sale.

Peter Fabo je umělec jenž svá díla propracovává kontextuálně na několika rovinách.Určující je pro něj práce s fotografií.Nechápe ji ovšem jen jako produkci obrazů, ale především jako médium. Na fotografickém médiu jej zajímají jak možnosti materiální a konceptuální transformace obrazu samotného, tak i formy další práce s ním, např. jak lze fotografii začlenit do komplexnější soustavy – ať již z hlediska prostorového uspořádání (její využití v instalacích), nebo z hlediska významového uspořádání a propojení fotografických obrazů do systémového,„gramaticky“ konstituovaného celku.

Kamil Nábělek Znaky, obrazy, systémy, analogie
úryvek z doprovodného textu ke knize: Peter Fabo / Nail ArtFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Peter Fabo – výstava Space for sale a křest knihy Nail Art