Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Peter Fabo: Longer

Do 30.8.2015 bude v galerii KIV v objektu Karlin studios, Křižíkova 34, Praha (vzadu), přístupná zajímavá výstava – instalace Peter Fabo: Longer.

Kurátor: Tomáš Klička.

Text k výstavě:

Je přímá úměra „čím delší, tím lepší,“ pravdivá? Hledisko kvantity je svůdné a prosazuje se nejen v oblasti hospodářství, průmyslů a filmů pro dospělé, ale i na poli kultury. Nadprodukce v umění může vést k reakci v podobě příklonu k přístupům založeným na řemeslnosti a pečlivosti, u nichž však jak po banánové slupce hrozí sklouznutí k samoúčelné virtuozitě. „Žádné dobré dílo nemůže snést spěch,“ zaznívá v renesanční moralitě Loď bláznů a Peter Fabo se od fotografie přiklání k trpělivost vyžadující intarzii.

Fabovy dosud čistě abstraktní intarzované obrazce mají nového hrdinu – banán. Zažitá divácká interpretační schémata by exotické ovoce zpracované technikou zatíženou historickým spojením s vládnoucí evropskou vrstvou mohla spojovat s postkoloniální kritikou, jenže banán má potenciál vypovídat i o intimnějších tématech, jak ukazuje „Táta“ nesoucí na svých bedrech všechnu tíhu světa. Ale i se spasitelstvím opatrně: „Kdo chtěl by svět si na hřbet klásti, hned zřítil by se do propasti“.

Už jen užití CMYK barev připomíná Fabovu práci s technicky reprodukovatelným obrazem, tak jako v případě Longeru, který obíhá prostor galerie, šedou kostku, a je nejspíš výplodem zastydlého chlapáckého soutěžení v délce. A i když je ironie pro zbabělce, kteří se bojí patosu tak jako my, site specific má i osobnější podtón, kterým se ale při letní výstavě nesluší obtěžovat.

DJ na vernisáži: DJ MOSD

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Peter Fabo: Longer