Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pavol Štesko: Dotyk hmoty

6. 12.-29. 12. / Galerie kritiků / Malba

Do 29.12.2016 bude v Galerii kritiků, palác Adria, Jungmannova 31/36, 1.patro, přístupná zajímavá výstava Pavola Štesko: Dotyk hmoty.

Bohatá tvorba soch a reliéfů slovenského umělce, je uváděna navzdory jeho čilé mezinárodní výstavní činnosti v Evropě, Severní a Jižní Americe poprvé uceleným způsobem v Praze. Umělec se věnuje soustředěným způsobem studiu různých sochařských materiálů v historii umění – kameni, bronzu, dřevu, papíru i novým umělohmotným materiálům, s možností jejich originálního zpracování v objekty geometrických a abstraktních forem. Výstava se koná s podporou města Banská Bystrica a Ministerstva kultury Slovenské republiky.

Pavol Štesko sa narodil 12. 11. 1968 v Banskej Bystrici.
V roku 1987 ukončil maturitou štúdium na Strednej škole umelecko-priemyslovej v Bratislave odbor kameňosochárstvo (prof. Juraj Gavula). Odvtedy pracuje ako reštaurátor a venuje sa voľnej výtvarnej tvorbe v odbore sochárstva, kresby, maliarstva. Žije a tvorí v Banskej Bystrici.

Ťažiskom aj osobným autorským výdobytkom Pavla Štesku je tvorba v odbore sochárstva. Osvojené, ovládnuté, s istotou používané odveké spôsoby a postupy tvorby v odvekých materiáloch sochárstva – socha (kameň, drevo) a plastika (bronz, sádra) a to komorná, aj exteriérová; figurálny a nefiguratívny tvar, kde „figúrou“ je najstarší sochársky druh, vlastne najstarší výtvarný druh vôbec, kultivovaný od staršej doby kamennej – torzo – toto sú východiská vlastného programu Pavla Štesku a vlastne výzva – čo nové sa s týmto dá ešte urobiť.

http://www.stesko.sk/pavol_stesko.phpFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pavol Štesko: Dotyk hmoty