Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pavla Malinová: Kukačky

21. 3.-25. 4. / DSC Gallery / Malba

Do 25. 4. 2023 bude v DSC Gallery, Dlouhá 5, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Pavly Malinové: Kukačky.

Kurátor výstavy: Michal Stolárik

Pavla Malinová patří k výrazným představitelkám současné generace malířek. Její tvorba je výsledkem kombinace několika formálních přístupů. Citlivě propojuje ozvěny minulosti a současnosti, figurativních a abstraktních motivů na pozadí snové atmosféry. Série pláten vytvářela v průběhu loňského roku

Samostatná výstava Kukačky v pražské DSC Gallery představuje výběr z nejnovější malířské série Pavly Malinové, pro kterou si vybrala jako ústřední téma čas. Zabývá se jeho neúprosnou pomíjivostí a naším samozřejmým vnímání jeho plynutí – ve smyslu ztrácení, loučení, zapomínání či odpouštění. Pavla zvolila jako ústřední symbol – kukačky – tradiční hodiny, jejichž tikot nikdy neutichá, a “ve správný moment vkládají do cizích hnízd nevyžádané dary, stejně jako to dělají stejnojmenné bytosti z ptačí říše. Mají podobu osobních krizí, nových nadějí, spirituality či intimních okamžiků, které procházejí filtrem osobní mytologie a autorské symboliky,” vysvětluje ve svém textu kurátor výstavy Michal Stolárik.

Modernistický charakter zobrazovaného, spolu s místy zemitou barevností a jemnými, až rušivými strukturami olejových barev se dostává do kontrastu se zářivými základními barvami. Centrální kompozice, kterým dominují kruhy či kruhové detaily, vyplňují formáty obrazů a přiklánějí se k neforemní sochařské modelaci tělesnosti. Výsledné hybridní formy, jsou i přes své specifické pojmenování (Čas pro sebe, Čas na dobro, Čas minulosti…) otevřené diváckým interpretacím.

Přístup k samostatnému zobrazování vybraného tématu času, je převážně o jeho zpřítomňování jakýchsi posvátných ikon a pomníků.

Pavla Malinová patří k výrazným představitelkám mladé generace českých výtvarnic. Její originální malířský program nemá v našem kontextu žádné pokračovatele. “Za důležité je zmínit její účast v Ceně Jindřicha Chalupeckého (2019), kde po dlouhé době silně zarenozovala jako žena umělkyně s klasickým médiem malby. Dvakrát se již potkala v zajímavém výstavním kontextu s českou sochařskou umělkyní Annou Hulačovou, jejichž návrat k modernistické tradici obě autorky spojuje”, dodává ředitel galerie Edmund Čučka.

Poslední výstavní projekt Pavly Malinové je její další osobní výpovědí. “Jsou emocionální, spirituální, léčivé, místy melancholické i vážné, ale nepostrádají ironii, nadhled a hravost. Jsou historizující i současné. Kukačky jsou dokonalým zpřítomněním toho, čím autorka aktuálně žije, co prožívá, co jí pomáhá, co ji naplňuje a trápí zároveň,” uzavírá slovenský kurátor Stolárik.

Pavla Malinová (*1985) je absolventkou Fakulty umění Ostravské univerzity v ateliéru malby. Žije a pracuje v Praze. Studia absolvovala v Ateliéru malby II pod vedením Františka Kowolowského na Fakultě umění Ostravské univerzity. V roce 2019 byla finalistkou Ceny Jindřicha Chalupeckého a roku 2013 získala Cenu Rudolfa Schlattauera. Samostatně vystavovala v galeriích jako Galeria Szara (Katowice), No. 9 Cork Street (s Annou Huláčovou v Londýně), White & Weiss (Bratislava), Oblastní galerie Liberec (s Annou Huláčovou); lítost gallery (Praha), NoD Gallery (Praha) a Galerie Do (Ostrava). Zúčastnila se také skupinových projektů v institucích jako Moravská galerie v Brně, nebo Galéria Jána Koniarka v Trnavě. Její tvorba je bohatě zastoupená ve státních i soukromých sbírkách.

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pavla Malinová: Kukačky